Търсене

Начало Новини Снегът ли е природно бедствие или управниците
Снегът ли е природно бедствие или управниците
11 January 2008

Денчо Бояджиев благодари на фирмите

Кметът на община Разград Денчо Бояджиев изпрати благодарствени писма до началника на РПУ - Мариян Михайлов, управителя на "Водоснабдяване -Дунав" - Огнян Хинов, изпълнителния директор на "Строймонтаж"- Георги Изворов и управителя на "Е.он. мрежи България"-Дончо Дончев. Градоначалникът изказва сърдечната си благодарност на посочените фирми за оказаната помощ и съдействие при преодоляване на последиците от усложнената зимна обстановка в общината и обезпечаване живота и здравето на населението.
Пресцентър на Община Разград
Съветници поискаха извънредно заседание заради затрупания със сняг и боклуци Разград

 

Уважаеми господин председател,
На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.50, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2007-2011 год., приложено Ви представям подписка с искане за свикване на извънредно заседание на Общински съвет-Разград. На заседанието Ви моля да поканите председателя на щаба по зимна подготовка, както и оторизираните лица, имащи отношение при действия в кризисни ситуации от общинската администрация, които да отговорят на следните въпроси:
1. Има ли изготвен план за зимна подготовка, кога е направен, каква е структурата на щаба за зимна подготовка?
2. Какви средства са заделени за борба с природни стихии, в частност обилен снеговалеж или при бързо снеготопене - опасност от наводняване?
3. Има ли план за действие при евентуално бързо затопляне, бързо снеготопене и оттам опасност от наводняване. Какви планови действия има при опасност от наводнение?
4. Има ли план при следващ подобен случай, какъвто беше от 2 до 4 януари 2008 г.?
5. Какви действия са били предприети от носещите отговорност лица и служби от общинската администрация - координация, обмен на информация, реакции?
6. Каква структура има за управление на кризи и техните планове за действия?
7. Има ли в общинската администрация специалист по управление на кризи, експерти или консултанти с опит в управлението на организационни кризи, бедствия от природен или друг характер?
8. Кой поема отговорността при несправяне в кризисни ситуации и какви са санкциите?
9. Осигурени ли са условия при кризи за снабдяване на населените места с продоволствия?
10. Има ли план при подобни или други кризисни ситуации за нормалното захранване с ток и вода на населението от община Разград?
12. Какъв е планът за извозването на отпадъците при подобни ситуации?

Най-учтиво Ви моля на основание правомощията Ви, дадени от е чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.50, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2007-2011 год. да свикате извънредно заседание.

Божинел ХРИСТОВ, вносител от името на 11 общински съветници

Трийсет сантиметра сняг вече са бедствие. Макар че в Разград не обявиха бедствено положение. На работилите добре трябва да се благодари, но пък нали за това им плащат. И ако трябва някому първо да се благодари, това е Дядо Господ, който не допусна да се заледят и скъсат проводници и да се изтръгнат стълбове. Тогава нито ток щеше да има, нито вода, нито парно отопление. Така че управниците да запалят по една много голяма свещ в църквата и да се помолят и следващият снеговалеж, които се очаква към края на месеца, да бъде кротък и благосклонен към Разград и разградчани.
Добре е, че съветниците искат извънредна сесия по този проблем. Въпросите им са резонни и на всички нас ще ни бъде интересно да чуем отговорите. Към техните питания ние искаме да добавим:

Колко и кои фирми са ангажирани със снегопочистването в града и с извозването на боклуците?

Кой отговаря за почистването на улиците в селата?

Вярно ли е, че новоизграденото депо за отпадъци е предоставено автоматично на „Шеле“, без да се проведе конкурс или търг?

Защо снегопочистването на пътя до сметището е ангажимент на „Строймонтаж“ и законосъобразно ли е фирмата да преотстъпва тази дейност на друга фирма като подизпълнител?

Ще се обсъди ли технологията на снегопочистването? Не е ли много по-добре още първите дни да се изнесе снегът от централната част на града, а друга част да се хвърли в шахтите с отпадъчна вода? Прехвърлянето на снега от ляво на дясно и струпването на големи камари едва ли е по-евтино, а и не решава проблема с безпрепятственото придвижване на пешеходците.

Не може ли да се затвори ул. „Кирил и Методий“ за един ден за коли и да се почисти основно – тротоари и покриви с висулки.
Защо не се отвори бул. „Бели Лом““, засега улицата е паркинг на БТК?

Кой следи изпълнението на заповедта на кмета собствениците на търговските обекти да почистят прилежащите им тротоари? Някои собственици като „Вип-видео“ примерно нито лопата сняг не изринаха?

Колко още дни Разград ще стои затрупан с боклуци. На „Шеле“ не изказаха благодарност, но наказаха ли някого?

Спираме дотук. Предлагаме на разградчани да добавят въпроси и предложения. Ще ги публикуваме, надяваме се съветниците да ги вземат предвид.