Търсене

Начало Новини Лицензират регионалното сметище до края на април
Лицензират регионалното сметище до края на април
10 March 2008
 

До края на април ще бъде издадено комплексно разрешително за ползване на Регионалното депо за твърди битови отпадъци край Разград, стана ясно по време на петъчната среща на общинските кметове и областния управител Наско Анастасов с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Дотогава трябва да минат всички задължителни процедури, сред които и обществено обсъждане.

 

Общините Кубрат и Исперих сами ще решат дали се налага изграждането на междинни депа за предварителна обработка на сметта, бе решено по другия поставен проблем. На този етап това няма да се прави, но само ако фирмите по чистотата не искат допълнително пари за извозване на боклука до депото. Според кметовете, по скандално приетата от Общински съвет - Разград цена от 11.52 лв./1 тон за депониране на смет в новото сметище предстои специален анализ, за което министерството е готово да командирова свой експерт.

Искането на общините Лозница, Самуил и Цар Калоян да им бъдат предоставени безвъзмездно големи боклукчийски автомобили не бе удовлетворено. От МОСВ обаче се ангажираха да им осигурят безлихвени заеми за закупуване на такива камиони.

Четвъртата дискутирана тема бе за осигуряването на средства за закриване на селските сметища. Досега с това изискване на Европейския съюз най-добре се е справила Община Разград. На останалите шест от екоминистерството препоръчаха да подготвят проекти за финансиране по оперативните програми. По наша информация до един месец Община Исперих ще представи своята разработка.

Срещата в МОСВ бе организирана със съдействието на народния представител д-р Хасан Адемов.


Димитър КИРИЛОВ