Търсене

Начало Новини Апарат-данъчен всезнайко ни светва за всичко, иска само ЕГН
Апарат-данъчен всезнайко ни светва за всичко, иска само ЕГН
10 March 2008
 

Клиентите на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - Разград сигурно са забелязали, а мнозина и ползвали услугите на информационния КИОСК-терминал. Електронното устройство се намира във фоайето на дирекцията, точно срещу входа. Преди няколко дни цялата данъчно-осигурителна информация, която е програмирана в услуга на гражданите, вече е актуализирана. Само чрез въвеждане на ЕГН-то или ЛНЧ

/личен номер на чужденец/ всеки посетител на дирекцията може да си направи бърза справка за интересуващата го тема. Например, дали е здравно осигурен, което се прави най-често. Или да провери наличие или липса на задължения.

 

10_03_2008_aparat.jpg Терминалът предоставя и информация от Публичния регистър на задължените по ДДС лица. От него бързо и лесно може да се научат адресите и телефоните на всички териториални дирекции в страната, банковите им сметки. Предоставят се и кодовете за видовете плащания към бюджета по републиканските данъци, за вноските за държавното обществено осигуряване, за здравно-осигурителните вноски, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, за фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, за учителския пенсионен фонд и за местните данъци и такси.

Устройството показва и по-важните дати от данъчно-осигурителния календар. Има и класификатор на професиите, разположен в удобен табличен вид. Данъкоплатците могат да се запознаят с правата си в Хартата на клиентите на НАП, както и да погледат на монитора образователни филмчета. Те са добре озвучени и може би, ако се пускат постоянно, самият терминал ще бъде забелязван по-лесно от посетителите.

Все още обаче не е реализирана идеята за предоставяне на информация и за социалните осигуровки на всеки, което със сигурност ще привлича повече хора.


Димитър КИРИЛОВ