Търсене

Начало Новини Връчиха на кмета Бояджиев колан да затяга бюрокрацията
Връчиха на кмета Бояджиев колан да затяга бюрокрацията
05 March 2008

Колан, за да затегне общинската бюрокрация, подари съветникът Иво Димитров на кмета Денчо Бояджиев минути преди гласуването на бюджета на Община Разград за 2008 г. Градоначалникът прие символичния жест с необходимата доза самообладание и чувство за хумор. Дори обеща да сложи кожения колан с вплетени червени нишки /против уроки/ на видно място в кабинета си.


05_03_2008_kolan.jpgКакто съобщихме, по време на заседанието на местния парламент в четвъртък мнозинството не прие предложените в докладната записка на Бояджиев увеличения на данъците върху недвижимите имоти и при възмездно придобиване на имущество. Вместо 2 промила и 2.8 процента и през тази година те остават непроменени, съответно 1.5 и 2. Поради прякото отражение върху приходно-разходната част на макрорамката и възникналата необходимост от корекции сесията продължи на следващия ден.
По време на дискусиите сред най-активните съветници бе председателят на Комисията по образование Камен Воденичаров. След като обърна внимание, че най-големите бюджетни разходи са предвидени в сферата на образованието, той постави два много важни въпроса: за неразплатените разходи в училищата след въвеждането на делегирани бюджети и необходимостта от увеличаване на сумата за издръжка на един ученик, която сега е 1051 лв. Известно напрежение в залата породи изказването на съветника Стоян Димитров, който от името на БСП заяви, че бюджетът трябва да се приеме. Според него обаче част от съветниците подценяват работата на комисиите и се аргументира, че след като в тези специализирани органи е решено едно, по време на заседанието всичко се променя и то с неубедителни аргументи. Сравнението му с приемането на бюджета на София, където имало увеличение на имотните налози, предизвика остра реакция сред групата на ГЕРБ, откъдето декларираха, че и в комисиите техните членове са били против увеличенията, а Разград не можело да се сравнява със София.
Последваха няколко предложения на независимия Божинел Христов, сред които представителните пари на кмета да се увеличат от 6000 на 10 000 лв., които обаче не се приеха. При гласуването на бюджета, впоследствие единствено Христов се въздържа. Останалите присъстващи в залата 29 съветници поименно казаха „за".
Приетият план за приходната част на бюджет 2008 е 27 975 403 лв., като обемът на делегираните „държавни дейности" е 14 912 442 лв., а постъпленията за „общински" дейности - 13 062 961 лв. Общата сума в разходната част е също 27 975 403 лв., разшифрована подробно в документа. По време на обсъжданията бе заявено, че в средата на годината ще бъде извършен анализ и най-вероятно бюджетът ще бъде актуализиран.

Димитър КИРИЛОВ