Търсене

Начало Новини 72 521 000 лв. данъци и осигурителни вноски платени в областта
72 521 000 лв. данъци и осигурителни вноски платени в областта
05 March 2008

72 521 000 лв. данъци и осигурителни вноски са постъпили в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - Разград през 2007 г. На практика това са 6 792 000 лв. повече от планираните средства, което е преизпълнение с 10.33%. Ръстът спрямо 2006 г. е 31.5%. По изпълнението на плана се нареждаме на 13-то място сред 29-те дирекции в страната.


Това съобщи на пресконференция директорът на ТД на НАП Шакир Шакиров по повод годишния отчет на дирекцията. Събраните данъчни приходи за държавния бюджет са в размер на 30 506 000 лв. Тук изпълнението е 25.6% - 6 217 000 лв. повече за година. В сравнение с отчета за 2006 г. сумата на тези постъпления са с 12 591 000 лв повече.
Основната тенденция, наблюдавана през 2007, г. е значителният ръст в приходите от ДДС - 15 323 000 лв. или 140% от годишния разчет. С най-голям дял в общото изпълнение са „Пътно строителство", „Месокомбинат Разград", „Йовета глас трейдинг", Кератех инженеринг", „Път консулт", „Водоснабдяване - Дунав", „Булкорп", „Аннона Грейн".
Приходите от корпоративен данък са 4 835 000 лв., като най-големи са вноските на „Пътно строителство", „Пилко", „Фураж Росица", „Тракция", „Път консулт", „Строймонтаж", „Булкорп" и „Млин - 97". През миналата година са внесени и 9 775 000 лв. от данък върху доходите на физически лица, което е 19% преизпълнение на плана. Най-големи данъкоплатци по това перо са ОД „Полиция", Община Разград /включително общинските предприятия/, МБАЛ „Св.Ив.Рилски", "Тракция", Община Исперих, „Дружба", „Водоснабдяване - Дунав".
През отчетния период по сметките на осигурителните фондове са постъпили 41 862 000 лв. Приходите от осигурителни вноски по бюджетите на НОИ и НЗОК са 37 591 000 лв. Събрани са и 4 271 000 лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд и фонд „Гарантиране вземанията на работниците и служителите".
През миналата година са приключени общо 442 ревизионни акта с начислени допълнителни данъци и осигурителни вноски в размер на 6 354 000 лв. Внесени са и 2 531 000 лв. от допълнително разкритите приходи.

Димитър КИРИЛОВ