Търсене

Начало Новини Гласуват закриване на две заветски училища
Гласуват закриване на две заветски училища
27 February 2008

Утре Общинският съвет в Завет ще гласува бюджета за тази година, съобщи кметът Ахтер Велиев. Той възлиза на 4 307 298 лв., като за държавни дейности са предвидени 2 677 069 лв., а за общински - 1 630 229 лв. Средствата, с които ще оперира общината за тази година влезнаха в дневния ред, след като в понеделник бяха подложени на почти двучасово обществено обсъждане.Общо 14 докладни записки ще бъдат внесени на заседанието на местния парламент, между тях са отчетът на общината за миналата година и делегираните училищни бюджети. Утре съветниците в Завет ще гласуват и закриването на основните училища в Прелез и Иван Шишманово. Съгласие за това има и от родителите. Общо 40 ученици от Прелез от новата учебна година вече ще пътуват до Завет. Децата, които досега са учили в Иван Шишманово, ще бъдат пренасочени към школото във Веселец. Ахтер Велиев съобщи в аванс, че училищата няма да бъдат закрити напълно, занималните в тях ще продължат да функционират. Предвижда се местните преподаватели да бъдат назначени в приемните училища, най-вероятно без работа ще останат пътуващите от Разград и Кубрат техни колеги. Заради промените, Община Завет ще поиска от Министерството на образованието да бъдат отпуснати два допълнителни по-големи автобуса за специализиран училищен превоз.

Също утре, съветниците ще гласуват Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, предложения на Комисията по здравеопазване за отпускане на еднократни помощи и 800 лв. дарение от Община Завет за разградската болница.

Мила КЮЛЮМОВА