Търсене

Начало Новини Много чакат да бъдат настанени в приюти
Много чакат да бъдат настанени в приюти
25 February 2008
 

89 човека чакат в приютите на областта да се освободят места, за да ги заемат. Най-много са кандидатите за Дома за възрастни с деменции в Разград. Капацитетът от шестдесет там е запълнен, чакащите за легла са 52-ма - 19 мъже и 33 жени.

10 възрастни мъже и 13 жени от цялата страна пък са депозирали молби за настаняване в Дома за стари хора в областния център. За приюта в Тертер ред чакат четирима, а за дома в Самуил - десет.

 

На територията на региона функционират седем специализирани институции, каза Периха Акифова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане". Това са двата дома за стари хора в Разград и Тертер, за дементно болни в Разград, домовете в Самуил, Хърсово, Ловско и Просторно.

Да бъде разкрито още едно защитено жилище в Кривица обмислят от Община Самуил. Построеното миналата година е с пълен капацитет от осем човека и в него на самостоятелен живот се учат по-лекоболните обитатели на дома в Самуил. Новото защитено жилище ще е в близост до старото и ще има същия брой места.

Идеята на защитените жилища е болните да остават в тях известно време, да се приучат на навици да се оправят сами в живота - да се перат, да си готвят, да пазаруват, а после да си намерят работа, квартира и семейства.

За 2008-ма държавата е осигурила финансови средства за издръжката на трийсет нови защитени жилища.


Галина МАРИНОВА