Търсене

Начало Новини Лихвари и компаньонки - с най-големи данъци
Лихвари и компаньонки - с най-големи данъци
25 February 2008
 

От тази година сумите от платен патентен данък вече ще влизат в бюджета на Община Разград. С данъка се облагат физически лица, включително и еднолични търговци, които извършват различни дейности, най-вече услуги. През 2007 г. в тази категория влизаха около 1100 души на територията на общината. Постъпленията от налога, който досега се плащаше в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, са близо 200 000 лв. Тъй като размерът на патентните данъци се запазва, приблизително толкова се очаква да влязат и сега в общинската хазна.

 

Данъкът се плаща на няколко вноски. Срокът за първата и втората е 30 април. Предплатилите наведнъж за цялата година ползват 5-процентна отстъпка.

На заседанието на Общинския съвет на 28 февруари ще бъде приета новата Наредба №18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград. В нея е включен и специален раздел „Патентен данък". Там са записани 40 вида дейности. Конкретният данък за всяка дейност е диференциран в три основни групи. Най-много ще плащат тия, които упражняват дейността си в Разград. Следват занаятчиите в близките до общинския център населени места - Гецово, Дянково, Киченица, Мортагоново, Осенец, Раковски, Стражец, Ясеновец. В последната група са останалите села - Дряновец, Липник, Пороище, Топчии, Балкански, Благоево, Недоклан, Островче, Просторно, Побит камък, Радинград, Ушинци, Черковна.

От приложената към наредбата таблица е видно, че на най-голям данък подлежат заложните къщи - съответно 18 200 лв., 6600 лв. и 3000 лв. според посочените групи. Следват „компаньонки и компаньони" - 5200 - 3520 - 3000; „гадатели, екстрасенси и биоенерготерепевти" - 4550 - 2750- 2000; „масажистки и масажисти" - 1300 - 660 - 500.

Значително по-скромни са цифрите за общоприетите като по-благопристойните занаяти. Най-малък е налогът за „обущарски и шапкарски услуги" - 60 - 40 - 40. След него са „ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги" - 85-61-50 и „часовникарски услуги" - 180-70-60.

Въпреки че не са популярни в нашия район, в таблицата са визирани и данъчните ставки за услуги с атрактивен характер. Сред тях са - на брой: корабчета - 750 лв., лодки - 450 лв., яхти - 900 лв., джетове - 900 лв. и на място: влакчета - 30 лв. и файтони - 75 лв.


Димитър КИРИЛОВ