Търсене

Начало Новини Програмата за трансгранично сътрудничество разполага с 262 млн. евро
Програмата за трансгранично сътрудничество разполага с 262 млн. евро
22 February 2008
 

На 19.02.2008 г. в град Кълъраш, Румъния, официално стартира Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на Община Разград. Общият бюджет на програмата е 262 млн. евро, от които 218 млн. са от ЕФРР, а 44 млн. са национално съфинансиране. Тя включва седем области от Румъния и девет от България.

 

Стратегическа цел на програмата е сближаване на хората, общностите и икономическите субекти на румънско-българската гранична зона за участие в съвместно развитие на зоната за сътрудничество чрез използване на нейните човешки, естествени и природни ресурси и предимства.

На конференцията присъства г-н Ласло Борбели - министър на развитието, благоустройството и жилищата на Румъния. Това министерство е управляващ орган на програмата, а партниращ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, което беше представено от зам.- министър Искра Михайлова.

Колин Уулф, завеждащ направление „Регионално развитие" в Европейската комисия, акцентира върху интереса, който представлява програмата за Европейския съюз и че се очаква тя да бъде добър пример за развитие на потенциала на региона, да даде възможност да се разработят стратегически проекти за използването на Дунав като естествен ресурс и превръщането й във важен транспортен коридор, използван и с туристическа насоченост.

В конференцията участваха зам.-кметът Макрена Димитрова и началникът на отдел "Култура и туризъм" Цветана Бенонова като представители на Община Разград , която има партньорство и сътрудничество с община Кълъраш.

Програмата има четири приоритетни оси: достъпност, околна среда, икономическо и социално развитие, техническа помощ.

Община Разград ще кандидатства с проекти по икономическо и социално развитие, тъй като две от осите касаят преки граници между партньорите. Първите предложения се очаква да бъдат обявени през април.