Търсене

Начало Новини Парите по „de minimis“ вече са в Разград
Парите по „de minimis“ вече са в Разград
20 February 2008
 

Общо 1005 млекопроизводители от Разградска област са подали заявления за подпомагане по Регламент 1535 на ЕС от 2007 г. - de minimis до 1 февруари, когато изтече крайният срок. Това съобщи шефът на областното поделение на ДФ „Земеделие" Бейти Бекир.

Припомняме, че всеки регистриран производител, който отговаря на условията, има право да получи левовата равностойност на максимум 7500 евро. Средствата са за закупуване на фураж за изхранване на животните.

Вчера Бейти Бекир съобщи, че за една крава ще се отпускат 300 лв., 320 лв. е помощта за биволици, за овца и коза сумите са съответно 40 и 20 лв. Сега в срок до 23 май всички кандидатствали 1005 производители трябва да подадат допълнителен комплект от 11 документа. Между тях са копия от удостоверение за индивидуална млечна квота и договор от 2007 г. с млекосъбирателен пункт или преработвателно предприятие, оригинална или проформа фактура за закупен фураж и удостоверение за липса на задължения. Земеделските производители, получили държавна помощ по мярката, са длъжни да запазят и поддържат постоянен наличния брой декларирани животни. За кравите и биволиците срокът е две години, а за останалите – една, уточни Бекир. Ако сумата, поискана от кандидатстващите не надхвърля 4500 евро, парите ще се отпускат директно от фонда в Разград до 10 работни дни. Средствата за тези плащания вече са тук. Всички останали заявки ще се одобряват от централното управление на фонда. Крайната дата за плащания по регламента е 30 май.

Мила КЮЛЮМОВА