shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Фейк нюз от миналото, или защо Мидхат паша не е роден в Разградско?
03 September 2019

Повод за настоящето уточнение е един абзац, поставен в скоби от Стоян Комитски и Боян Драганов в текста им за Мидхат паша във в. „Екип 7“, от 21 август, 2019 г., че според някои изследователи той е родом от град Завет. И наистина, това е така – има такива твърдения на изследователи, но действителността, разбира се, е съвсем друга.

Откъде идва тази фейк новина /казано на съвременен език/ от миналото?


Още К. Иречек посочва, че Мидхат паша бил родом от „едно село на тукашната околност, казват, от селото Зауд (или Завет), на юг от Тутракан“ (Константин Иречек, „Пътувания по България“, София, изд. „Наука и изкуство", 1974 г., стр. 326).

Единствената несигурна подкрепа за споменатата от Иречек версия за родното място на Мидхат е едно вече почти забравено предание, според което бъдещият паша избягал завинаги от Завет в Цариград още като момче, след като бил бит от баща си – беден селски говедар. Преданието е разказвано от Кою Колев Мутафов. То е записано от И. Джамбазов и Лазар Минев и присъства в няколко краеведчески книги, в т.ч. „Завет и Заветската община“ от Рачо и Владимир Мутафови (1989) и „Завет“ от Борис Илиев (1988).

Други смятат, че родното му място е с. Скутари (в миналото с това име са три села, един град и квартал в Цариград), трети са сигурни, че е роден в Ниш, а четвърти даже откриват българска връзка - проплакал бил в Ловеч.

Тук обаче искам да изправя и някои грешки, допуснати от Димитър Ведър в неговата книга „Епопея на народните дейци“. Димитър Ведър е син на Иван Ведър. Той смята, че Мидхат паша е роден в с. Калъчкьой, Балбунарско (Кубратско). При щателна проверка може да се установи следното. Името Калъчкьой носи единствено днешното с. Тюленово, община Шабла. Днешното с. Ножарово в община Самуил е със старо име Калъч. Днешното с. Бърдоква в община Исперих е било с име Калъч Шерман. Днешното село Беловец е било разделено в османско време на две части: Сърталан Хас и Сърталан Калъч. Сърталан означава „поляна на рид“. Село Ножарево в община Главиница е носело името Масутлар. Тъй като бащата на Мидхат паша е бил бекташ и шиит (последовател на сектата на Хаджи Бекташ Вели от 13 в.), то е възможно той да е от селата на алевитите в сегашната Разградска област. Все пак Hafız Mehmed Eşref Efendi – бащата на Ахмед Шефик (по-късно наречен Мидхат паша) се смята, че е от Русе. Бил е кадия в града. Мидхат паша прекарва детството си в Истанбул, а след това във Видин и Ловеч, където баща му е бил заместник-кадия. Все пак, Мидхат паша по силата на семейната традиция остава бекташ. Твърдението на Д. Ведър, че самият Мидхат паша е от някакво село в Балбунарско (Кубратско), е вече наистина мит, не само защото в него е скрита някаква частица гордост, но и защото Ahmed Şefik Midhat Paşa (1822-1884) е роден в Истанбул. Това категорично се сочи от всички изследователи, включително и от сина му Ali Haydar Midhat (1872-1947), от когото има книга, посветена на баща му и преведена от арабски на английски - „The Life of Midhat Pasha“, London, 1903. Мидхат паша умира в град Ет Таиф, тогава провинция Хиджаз на Османската империя, сега град в западната част на сегашна Саудитска Арабия. Подстрекаван от великия везир Саид паша, султан Абдулхамид II решава да убие Мидхат паша в Измир още през 1881 г. Той е бил губернатор в града, седалище на провинция Айдин. Предупреден, Мидхат паша избягва във френското консулство. Там обаче му отказват убежище, но с искане да не бъде убиван. Въпреки обещанието, Абдулхамид II организира съд с обвинението, че Мидхат паша е подготвял заговор срещу султан Абдул Азиз, убит през 1876 г.. Осъден е на смърт. Присъдата е заменена с доживотен затвор в крепостта на Ел Таиф. Удушен е от охраната на крепостта на 6 май 1884 г. Останките на Мидхат паша са донесени от Таиф през 1951 г. и той е погребан на хълма Абиде-и Хюрриет с церемония, на която присъства тогавашния президент на Турция Селал Баяр на 26 юни 1951 г.

Според Великата ложа на свободните и приети масони на Турция, Мидхат паша е бил масон. Прозвището Мидхат означава „достоен за похвала“.


Проф. д.п.н. Пламен РАДЕВ