shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
Д-р Надие Карагьозова участва в Лятна педагогическа академия
01 September 2019

Секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат д-р Надие Карагьозова взе участие в 11-то издание на Лятната педагогическа академия. Тя бе организирана от Сдружение “Професионален форум за образованието“ и се проведе в Слънчев бряг преди дни.

Лектор на събитието бе Ирена Димитрова - директор на дирекция „Превенции, спорт и туризъм“ към Столична община.

02_09_2019_komisia_1.jpg

По време на обучението педагозите от София и д-р Карагьозова обмениха опит и идеи как допълнителните извънкласни форми като спорта и изкуството помагат за личностната себеизява на децата и развиват социалните им компетентности и емоционална култура. Разискваха се казуси, свързани с работа в екип и разрешаването на конфликти.

Като единствен участник, занимаващ се с превантивна работа, д-р Карагьозова запозна колегите си с авторската програма „Превенция на агресията и насилието чрез позитивни начинания“. Тя сподели акценти от индивидуалната си работа с родители и деца в конфликт със закона и дейностите, подпомогнали тяхната ресоциализация и превъзпитание.

В рамките на педагогическия форум д-р Карагьозова проведе и работна среща със Светлана Нанчева от БАН, ръководител на сдружението „Професионален форум за образованието“ и е автор на книгата „Неучебен предмет“, която отскоро е на пазара. Нанчева предлага изключително добра система, наречена СТИЛ - социални техники и изкуства на личността, предназначена за работа с ученици от 5 до 12 клас. Програмата е реализирана успешно в продължение на повече от десетилетие в 151-во Средно общообразователно училище с профилиране по интереси – София, а подробности за нея ще бъдат публикувани в навечерието на новата учебна година в интервю на сайта на Национален форум „Моето дете“.

По време на Академията педагозите и от двете столични организации отправиха покана към д-р Надие Карагьозова за бъдещи съвместни участия в подготовката и излъчването на послания чрез спорта и изкуството.

В проявата взеха участие ръководители на школи по изкуства от Националния дворец на културата и педагози-спортисти от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа „София“.