Търсене

Начало Интервю Децата нямат вина за трудната си съдба, ние сме длъжни да им дадем шанс за развитие
Децата нямат вина за трудната си съдба, ние сме длъжни да им дадем шанс за развитие
29 August 2019

Иванина Недкова е управител на Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в град Исперих. През 2009 г. завършва специалност „Психология“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, а през 2010 г. – „Превенция на престъпността и пробационни практики“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Има различни по вид дипломни и следдипломни квалификации, свързани с консултирането и работата с деца и семейства. От 2010 г. до 2016 г. работи като психолог в КСУДС „Лудогорие“, а от септември 2016 г. е назначена като управител на Комплекса.

30_08_2019_ivanina_1.jpg

Г-жо Недкова, какви са основните дейности в Комплекса?

Цялостната ми дейност и тази на моя екип във всички услуги към Комплекса е насочена към това да създадем една пълноценна среда, в която децата да успеят да развият своите качества и таланти и утре, когато излязат от услугите, да бъдат пълноценни хора и да водят активен начин на живот. В момента към комплекса работят два центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Преходно жилище, Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца/младежи с увреждания и Център за работа с деца на улицата.

30_08_2019_ivanina_5.jpg

През 2010 година Министерството стартира една трудна и сложна реформа, а именно – деинституционализацията на децата от домовете и настаняването им в среда, близка до семейната. По какъв начин бяхте засегнати Вие от този процес?

Според стратегията, приета от министерството, до края на 2018 година бе наложително да закрием съществуващия от години Дом за деца, лишени от родителски грижа – „Лудогорие”. Двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания вече функционираха, но с недостатъчен капацитет. Оказахме се в ситуация, в която трябваше или да допуснем деца от закриващия се дом да бъдат настанени някъде из България, което щеше да се отрази пагубно върху детската им психика и щяхме да прекъснем и малката емоционална връзка, която имат с техните близки и роднини тук, или да се борим за разкриване на нови места в Центровете. Разбира се, избрахме втория вариант и след близо година усилия, заедно с Община Исперих извоювахме увеличението на капацитета на двата Центъра и децата останаха при нас.

30_08_2019_ivanina_2.jpgЗакриването на Дома наложи и необходимостта от реформа към нов вид социална услуга, която да бъде полезна за жителите на общината. След множество дискусии взехме решение за разкриване на Център за работа с деца на улицата. Направихме цялостен ремонт на материалната база, обособихме по изисквания: дневни, нова кухня, 3 офиса за специализирания персонал, санитарни помещения, закупихме компютри и изцяло ново обзавеждане за всички помещения и в началото на годината разкрихме новата услуга.


Какво предлага новоразкритата услуга?

Услугата представлява комплекс от дейности, целящи превенция на попадането на деца на улицата и отпадането им от училище. Работим с детето и неговото семейство, укрепваме връзката помежду им; осигуряваме, когато е необходимо храна, дрехи, лекарства, санитарно-хигиенни услуги, здравна помощ; организираме свободното време на децата, помагаме им в подготовката за училище и още куп съпътстващи дейности.

30_08_2019_ivanina_3.jpg

Ежедневно се сблъсквате с тежките съдби на много деца. Какво Ви мотивира да продължавате напред – Вас и Вашия екип?

Мотивира ни стремежът да създадем за тях среда за живот, близка до тази, която създаваме за своите деца. Децата нямат вина, че са останали без семейства, че живеят извън семейната си среда или пък живеят в лоша семейна атмосфера. Но ако ние им предоставим нормална среда за развитие още от най-ранна детска възраст, те имат шансовете да развият своите скрити таланти и да станат успешни и пълноценни граждани. За нас е важно всяко едно от тях да се чувства обичано и специално.


Какво се промени в Комплекса, откакто го оглавявате?

С усилията на екипа ми и благодарение на разбирането, ангажираността и подкрепата на Община Исперих, в лицето на кмета Бейсим Руфад, реформите в комплекса, направени към днешна дата, са забележителни.

Още в началото на 2017 година започнахме да подновяваме материалната база на комплекс „Лудогорие“. Направихме цялостен ремонт и обзавеждане на Преходното жилище.

Освежихме и обособихме офиси към Центъра за обществена подкрепа – услуга в общността, която работи с близо 50 семейства от Община Исперих. Надградихме услугата и вече предлагаме програми за ранна интервенция, за работа с осиновители и кандидат-осиновители. Предвиждаме и разработването на програма „Работилница за родители”.

30_08_2019_ivanina_4.jpgВ началото на 2018 г. Дневният център за деца/младежи с увреждания стана част от услугите към комплекс „Лудогорие“. Това наложи да направим цялостен ремонт и на кухнята-майка по последни изисквания с възможност за кетъринг обслужване. Така през настоящата година децата/младежите, които се изхранват всекидневно от кухнята, са близо 60.

През 2018 г. направихме цялостен ремонт на бившата столова на Дом за деца „Лудогорие“ и я обособихме като мултифункционална зала за спорт и арт терапевтична дейност. Залата е оборудвана с шведски стени, джаги, топки, гирички, кът за занимания с арт педагога, тенис маса и др. Предстои закупуването на фитнес уреди, с които децата ще се занимават през зимния период на годината.

Благодарение на моите колеги превърнахме дворното пространство на комплекса в едно приветливо кътче за отдих – посадихме цветя, оформихме градинки, закупихме пейки за децата, направихме пясъчници.

По проект, чийто бенефициент бе Община Исперих, бяха изградени две площадки към Комплекса с прилежащите им пързалки, люлки, фитнес уреди и специализирани уреди за работа с деца/младежи с увреждания. По същия проект Общината оборудва нова и модерна сензорна зала към Дневния център за деца/младежи с увреждания.


Бихте ли ни обяснили какво представлява този тип стая?

Това е специално оборудвана стая, в която децата и младежите с проблеми в развитието и засегнати от болести от аутистичния спектър по един неагресивен начин трупат богат сетивен опит, развиват моториката си, подобряват мускулатурата и концентрацията си. Методът, най-просто казано, помага на децата да усещат околната среда, да чувстват собственото си тяло и неговите функции, да използват сетивата си. Стаята е оборудвана с водни кули, водно легло за релаксация с озвучение, ултравиолетов панел, тактилен УВ панел, звездно небе, фиброоптичен сноп с променящи се цветове и др.


Наред с всички подобрения на материалната база успяхте ли да наложите нови методи на работа в резидентните услуги?

Нашата работа е екипна работа, затова бих казала, че всички ние заедно наложихме методите и правилата на работа. Всички деца, с които работим, имат права, които ясно познават, но и задължения, които трябва да спазват. Поощряваме ги, когато са положили необходимото старание. По време на ваканционния период социалните работници подготвят програми, в които плануват екскурзии, походи, спортни, кулинарни занимания и прочие. Всяка година, в зависимост от желанието на децата, ние им осигуряваме едноседмичен лагер – на планина или на море. Посещават разнообразни кръжоци и извънкласни дейности в училищата, в които са записани. От тази година в Комплекса е назначен и арт педагог, който работи групово и индивидуално с всички деца, а те по един непринуден и приятен начин имат възможност да се себеизразят. Вече имат и треньор по баскетбол, с когото, вярвам, ще извоюват множество медали от състезания. Всичките ни усилия са насочени към това те да се чувстват щастливи и специални.


Ако в момента имахте възможност да промените три неща в Комплекса, кои биха били те?

На първо място бих обновила и модернизирала изцяло спалните помещения, кухните и дневните на двата центъра за настаняване от семеен тип за децата и младежите без увреждания. Там материалната база е твърде остаряла, тъй като не е обновявана от близо 10 години, а това са пространства, в които децата прекарват изцяло времето си. Второто нещо, което бих направила, е да създам условия за забавления и за провеждане на игри за развиване на двигателната моторика и координацията на децата в дворното пространство на Комплекса. Третото нещо, за което мечтая, е да видя достойно възнаградени за труда си социалните работници. Работата им е твърде тежка и заслужава още по-добри възнаграждения.


Да разбирам ли, че това са следващите цели, които сте си поставили?

Абсолютно!


Аница КОСТОВА