Търсене

Начало Институции Още двама от оправданите по лознишкото дело осъдиха Прокуратурата
Още двама от оправданите по лознишкото дело осъдиха Прокуратурата
25 August 2019

Още двама от оправданите по лознишкия VIP процес осъдиха Прокуратурата заради незаконно повдигнатите им обвинения за безстопанственост, по които след години съдебни саги чуха „невинен“.

Заместник-кметът на Община Лозница Мехмед Билялов заведе граждански иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди в размер на общо 51 000 лева. По-голямата част от тях - 50 000 лева, Билялов е претендирал за претърпените психически тормоз, унижение, страдания, опетнени чест и достойнство и сринат авторитет.

26_08_2019_temida.jpg

Поискал е от съда да бъдат уважени и сторените от него разноски по наказателното производство на стойност 1000 лева.

След като се е запознал с материалите по делото, Окръжният съд в Разград е уважил частично иска на оправдания заместник-кмет. Според магистратите сумата от 9000 лева е достатъчна да обезщети Билялов за претърпените неимуществени вреди, като в останалата част до 50 000 лева претенцията е отхвърлена като неоснователна.

Като доказани разходи съдът е признал 300 лева от поисканите 1000 лева.

Уважената част от исковете трябва да бъде платена с лихвата от влизане в сила на оправдателната присъда до окончателното издължаване.

По сходен начин на първа инстанция е завършило и гражданското дело по ЗОДОВ, заведено от Метин Мустафов. Главният специалист към Дирекция „Евроинтеграция и екология“ в Община Лозница, който също бе оправдан в по мегаделото, е претендирал идентична сума за понесени неимуществени вреди – 50 000 лева. Искът му в имуществената част за сторени в хода на наказателното преследване разноски за защита обаче е бил в по-голям размер – 4600 лева. Тях съдът е уважил изцяло, а за претърпените стрес, страдания и накърнена репутация му е признал за основателни 9000 от поисканите 50 000 лева. Обезщетенията ще му бъдат дължими със съответните лихви.

И двете решения не са окончателни и могат да бъдат оспорвани пред Апелативен съд-Варна.

Подобни дела срещу Прокуратурата вече заведоха и частично спечелиха строителните предприемачи от Варненско – Димо Йорданов и Диян Стойков, които също бяха сред оправданите обвиняеми по делото.

Във въпросния процес подсъдими за безстопанственост и длъжностни престъпления бяха още бившият вече кмет на Лозница Айхан Хашимов, заместникът му Гьокчан Ахмед, общинският служител Шоаиб Зинорейн.

За присвояване на чуждо имущество в големи размери чрез ползване на документ с невярно съдържание пред съда отговаряха Йорданов, Стойков и местните предприемачи Хашим Ашимов от Цар Калоян и Николай Тодоров от Трапище.

За виновен в крайна сметка бе признат единствено Айхан Хашимов и то само по едно от обвиненията, всички останали съдът оправда.

Мила КЮЛЮМОВА