Търсене

Начало История Още нещо за Златния Пегас, за символиката и за неговите „побратими“ по света
Още нещо за Златния Пегас, за символиката и за неговите „побратими“ по света
25 August 2019

Всички са виждали Златния Пегас в герба на община Разград. По-малко обаче се знае за символиката на Пегас, миналото му като тракийски артефакт и намирането му. Символиката на Пегас в гръцката митология като крилат кон, любимец на музите, има следните послания. Според една от версиите, той е син на горгоната Медуза (чудовище с женско лице и змии вместо коси) и Посейдон (върховен морски бог). Изскочил от туловището ѝ заедно със своя брат воин Хризаор (роден със златен меч в ръка), след като Персей (герой от гръцката митология) ѝ отрязал главата. Според други автори се родил от падащата по земята кръв на Медуза.

26_08_2019_pegas1_3.jpg

В превод Пегас означава „бурно течение“ или „извор“, защото от удара на копитата му по земята бликвала изворна вода. Пегас помогнал на Белерофонт, герой от древногръцката митология, чийто най-голям подвиг е убиването на Химера – древно чудовище от гръцката митология, огнедишащ звяр, с лъвска глава, опашка на дракон, с козе туловище, яростно бълваща струя от огън). Белерофонт възнамерявал да достигне до Олимп на крилатия кон Пегас. Разгневен от богохулството на Белерофонт, Зевс изпратил овод (конска муха), ужилвайки Пегас под опашката. Конят се побъркал от болка и хвърлил Белерофонт надолу. За деянието на Пегас, Зевс му подарил Еос (богинята на зората).

26_08_2019_pegas_6.jpg

26_08_2019_pegas_5.jpgСпоред друга история, Белерофонт се опитал да излети до небето, но погледнал надолу и паднал от страх, докато Пегас продължил да лети нагоре. Впоследствие Пегас доставял на Зевс гръмотевици и светкавици от Хефест (в древногръцката митология бог, покровител на огъня и обработката на метала като ковач), който ги създавал. Поставен е от Зевс на небето под формата на съзвездие. Според учените от XIX век, роденият от смъртоносно чудовище в края на света, изкачил се до искрящите върхове на Олимп, Пегас е символ на връзката на всички живи същества. Често служи за емблема на вдъхновението.

Дано създателите на герба на Разград да са имали предвид посочените последни две послания като символика, а не само като факт, че протомето е намерено в тогавашния Разградски окръг, или не, дай боже, ужилването на Пегас на съответното място. Последното обаче може да служи и като предупреждение за издигане на някои началства в облаците. Протоме е предна част на ритон, с изображение на галопиращ кон, изправен на задните си крака, с отворена уста и извити от скоростта назад уши.

26_08_2019_pegas_4.jpg

В случая с разградския Пегас по шията му се забелязва сбруя, изобразена от античния торевт (майстор за обработка на метали) от подредени в линия точки. Между ушите на коня има извит назад къс рог. Перата на крилете, прикачени към тялото са релефно предадени (запазени частично). Фигурата на Пегаса е изработена като триизмерна скулптура и е отлята от 23,65 каратово злато.

Да припомним, че ритонът е открит случайно или в слънчогледова нива, или на място, където са пасели крави. Това става през 1968 г. (а не през 1973 г.) край с. Вазово. Тежи 475, 50 грама. По други данни тежи 449, 2 гр. Дължината е 14, 8 см. Датирането на Пегаса от нивата на село Вазово е трудна работа, но се приема, че е от IV в. пр. н.е.

26_08_2019_pegas_3.jpg

Пегасът е във фрагментирано състояние и не могат да се направят категорични изводи за първоначалното му състояние и предназначение. Хипотезите са, че (1) е протоме на ритон; (2) златна статуетка. Ако се допусне, че е протоме, то теглото му би била 2 кг. Ако е част от златна статуетка, то теглото му би било 2,5 кг. Не е ясно, дали е с тракийски произход или е гръцко производство с персийско влияние. Все пак, артефактът клони към торевтиката, изработвана в работилниците на античните траки. Не са известни обстоятелствата, при които Пегасът е попаднал в землището на с. Вазово, като се има предвид, че в него няма следи от антични селища. Такива обаче има наблизо. Предполага се, че е бил собственост на богат тракиец от околните антични поселения. Не може да се проследят времето и пътят, по който Пегасът е попаднал край с. Вазово. Важното е, че е без аналог в световната история на изкуството.

Във в. „Сега“ от 6. 09.2013 г. се твърди, че намерилият статуетката пастир на крави бил учуден от необичайната си находка и я показал на приятелите си трактористи. Един от тях сръчно разрязал фигурката и я предложил за пепелник на компанията. Другата половина с конската главичка отпред дали на децата от махалата да си играят. Така за съкровището узнали местните учители и те алармирали властите. Няма обаче как да се установи действителното първоначалното състояние на артефакта, поради това, че лицето което го е намерило, е дало объркана информация. В случая единственото вярно и непротиворечиво нещо за съдбата на Златния Пегас е, че протомето е предадено на Регионалния исторически музей в Разград от журналиста Бакир Мустафов Кабов с два нееднакви фрагмента от лявото и дясното крило.


Проф. д.п.н. Пламен РАДЕВ

 

 

* Златният пегас в РИМ - Разград

* Гербът на Разград преди 1990 г. и гербът от 1996 г. Какво означават цветовете в хералдиката? Злато – този цвят е „краля“ на металите, символизира знатност, могъщество и богатство, а също така и християнските добродетели вяра, справедливост, милосърдие и смирение. Червеното символизира храброст, мъжество, любов, а също и кръвта, пролята в битка.

* Ритон от Националния музей в Прага. Сребърен, частично позлатен ритон с предна част на кон. Гръцка изработка, направена може би от цех за металообработка в южния италиански Таранто в края на IV в. пр. н. е. Уникалният артефакт е намерен в Тракия. Това е най-близката фигура до нашия Пегас.

* Сребърен ритон, намерен е в Уляп – Република Адигея в Русия. от Датиран е от V в. пр. н.е. Този ритон в настоящо време е един от националните символи на Република Адигея. Присъства в герба на село Красногвардейское (нас. 9629 човека) на брега на Краснодарското водохранилище на р. Кубан. Протомето е далеч от нашия Пегас.