Търсене

Начало Новини Започна процедурата за строеж на жилища за бедни в Разград
Започна процедурата за строеж на жилища за бедни в Разград
22 August 2019

След повече от двегодишна подготовка, Община Разград предприе реални стъпки към реализиране на проекта по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 - „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на фирма, която да проектира и изгради четири триетажни жилищни блокчета с общо 48 еднотипни апартамента.

23_08_2019_orel.jpg

Предвижда се в тях да бъдат настанени 170 бедни разградчани, които ще бъдат определени по предварително обявени критерии – най-общо това да са бездомни хора, родители с деца с влошено здравословно състояние и хора в риск от бедност и социално изключване.

Общинският съвет вече прие нова Наредба №29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища. В нея са конкретизирани и детайли от изискванията за всяка целева група. Към лицата и семействата, които отговарят на условията за настаняване в социалните жилища има и изисквания, сред които – да са търсили работа през последните 12 месеца, да не са отказвали предлагана работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация и други курсове; лицата над 16 години да са завършили поне начално ниво на основно образование или да са включени в курсове за ограмотяване, или пък да са включени във вечерна/самостоятелна форма на обучение. Децата под 16 години трябва да посещават редовно детски и учебни заведения.

Според Наредба №29 месечната наемна цена за 1 кв.м. от общинско социално жилище ще бъде 60 стотинки. Тя ще бъде актуализирана с размера на годишната инфлация.

Кварталът на бедните“ ще бъде построен на празен терен с площ 12.5 декара в най-източната част на жк „Орел“ /над старите турски гробища в югоизточната част на квартала/.

Бъдещият изпълнител на поръчката, която е на стойност 1 701 260 лева без ДДС, ще бъде определен по три критерия: срок на изготвяне на инвестиционния проект – тежест 15 точки, срок на извършване на СМР – 25 и цена – 60 точки. В 17.30 часа на 19 септември изтича крайният срок за подаване на документи за участие в публичния конкурс. На следващия ден от 10 часа в зала а102 на Община Разград ще започне отварянето на офертите на кандидатите.


Димитър КИРИЛОВ