Търсене

Начало Новини Ще ремонтират общински път и улици в 9 населени места в Лознишко
Ще ремонтират общински път и улици в 9 населени места в Лознишко
18 August 2019

След едногодишна пауза най-сетне и Община Лозница обяви не една, а даже две обществени поръчки за избор на изпълнители на ремонтни дейности по общински пътища и улици в населени места.

Първата инициатива касае извършване на строително-монтажни работи на пътя Пороище – Студенец /-Градина-/. Прогнозната стойност на поръчката е 259 270 лева без ДДС.

19_08_2019_asfalt.jpg

Фирмата, която ще извърши ремонта ще бъде определена по три критерия. С най-голяма тежест – 40 точки, е предложената цена. Следват техническо предложение – 35 и срок за изпълнение – 25 т. Срокът за подаване на документи за участие в конкурсната надпревара е 16.30 часа на 2 септември, а на следващия ден от 10.30 часа в сградата на общинската администрация ще започне отварянето на офертите на участниците.

Втората поръчка е с предмет „СМР по проект „Ремонт на улици в населени места в община Лозница“. По нея се предвижда строителство по възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на участъци от улици в девет населени места: град Лозница и селата Сейдол, Манастирско, Синя вода, Веселина, Студенец, Манастирци, Чудомир и Бели Лом. Стойността на тази поръчка е 577 355.97 лева без ДДС.

Критериите за възлагане са същите като на предната поръчка. Същият е и крайният срок за подаване на документацията, различен е само часът на отваряне на пликовете с предложенията на участниците – 13.30 часа на 3 септември.