Търсене

Начало Новини Намалиха текущата месечна екосанкция на „Биовет“ от 4004 на 568 лева
Намалиха текущата месечна екосанкция на „Биовет“ от 4004 на 568 лева
15 August 2019

32 000 лева от глоби и наложени санкции е събрала през юли Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ, а по еднократни и текущи санкции сумата е в размер на 4278.83 лева, съобщава в месечния си отчет екоинспекцията.

В предходния месец по разпореждане на РИОСВ е закрит склад за съхраняване на негодни за употреба пестициди в Разград по проект „Екологосъоразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

15_08_2019_biovet19.jpg

Текущата месечна санкция за неспазване на пределно допустимите концентрации на разградския завод „Биовет“ е намалена от 4004 лева на 568 лева, сочи още докладът.

През месец юли са преведени 5941.60 лева на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през юни, най-голяма сума през юли е получила Община Разград – 3 621.60 лева.

За проблеми от екологично естество в предходния месец в РИОСВ са получени сигнали от общините Разград – 2, Кубрат – 2, Самуил – 1 и Завет – 1.

В отчетния период експертите на РИОСВ са издали наказателно постановление в размер на 2000 лева на „Маклер Комерс“ ЕООД – село Брестовене, община Завет, за нарушение – нерегламентирано изгаряне на отпадъци през месец май. Дружеството е санкционирано и с още 1500 лева за това, че не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове.