Търсене

Начало Новини Тъкачна работилница и склад за вино, зехтин и зърно са новите открития в Абритус
Тъкачна работилница и склад за вино, зехтин и зърно са новите открития в Абритус
15 August 2019

Приключи археологическото лято в Абритус. В рамките на 21 работни дни екипът ни проучи сграда с едно помещение, намираща се до южната крепостна стена, западно от входа към кула № 17. Това е теренът, проучването на който започна още през 2014 година във връзка с реализацията на инвестиционния проект „Абритус – мистика и реалност“. Целта ни през този сезон беше да проучим плана на сграда, чийто източен зид бяхме разкрили през 2014 г.

15_08_2019_razkopki_3.jpg

Сградата се оказа с едно помещение с размери 9.80 м (изток-запад) на 5.70 м (север-юг) и с вход от към север. Зидовете са изградени от грубо обработени камъни на калова спойка. Над тях стените са били изградени от кирпичени тухли, които вероятно са били измазани, но ние ги намираме в силно фрагментирано състояние и горели. Покривът е бил с дървена конструкция, върху която са били наредени тегули (керемиди) и имбрицес (капаци), от които намерихме много фрагменти. Подът най-вероятно е бил застлан с рогозки, тъй като открихме тънък горял пласт върху цялата подова повърхност. До северната стена на помещението беше открито и огнище. В помещението се откриха много интересни находки: множество фрагменти от трапезна керамика (гърнета, купи, кани), 15 амфори, 6 керамични лампи, меден съд, прешлени за вретено, 27 броя тежести за тъкачен стан, един варовиков съд (мортарий), 7 бронзови монети и други дребни находки.

15_08_2019_razkopki_2.jpg

От намерените находки може да се направи заключение, че помещението е имало стопански характер – най-вероятно тъкачна работилница и складово помещение за съхраняване на вино, зехтин и зърно.

15_08_2019_razkopki_1.jpg

Северно от помещението се откриха множество фрагменти битова керамика, обработени еленови рога, столчета на стъклени чаши и един напълно запазен долиум.

Откритите находки датират помещението в рамките на периода края на IV – края на V век. Наблюденията ни по терена дават основание да предположим, че в дълбочина могат да се открият и по-ранни археологически структури.

Върху северозападния ъгъл на късноантичната сграда беше частично проучено и ранносредновековно полувкопано жилище.

Искрено благодаря на работниците, участвали в археологическото проучване това лято, защото за краткото време, с което разполагахме, бяха постигнати важни резултати. Благодаря и на Общинско предприятие „Ремонтстрой“ в лицето на инж. Петров за помощта, която ни оказаха при вдигане на долиума.

Важните открития, изясняващи още от картината на градоустройството на късноантичната крепост Абритус, налагат продължаване на археологическите проучвания.


Галена РАДОСЛАВОВА,

научен ръководител на проучването


Консервират по нова технология камъка на Тракийския укрепен град в Исперихско

15_08_2019_kons_2.jpg

Паралелно с археологическите проучвания в Тракийския укрепен град в Археологически резерват „Сборяново“, близо до село Малък Поровец, се извършват консервационни дейности по оригинална технология. Тя е разработена от проф. д-р Валентин Тодоров /на снимката с очила и шапка/ от Националната художествена академия, катедра „Реставрация“. Фирменният продукт се казва Protectosie WS808 и се използва за структурно укрепване на камъните /в случая/ и за хидрофобна защита.

Каменните блокове от Тракийски укрепен град се консервират чрез импрегниране с разтвор на силиконова смола в олигомерна форма и така ще се запазят за по-дълъг период от време. Почистени от почвените налепи, камъните те се потапят във вани с воден разтвор на Protectosie WS808.


Мехмед АЗИЗ