Търсене

Начало Искам думата До края на седмицата спряната пенсията на инвалид ще бъде изплатена
До края на седмицата спряната пенсията на инвалид ще бъде изплатена
14 August 2019

По повод на публикувания от „Екип 7“ материал /„Ценослав Цветков: Спирам лекарствата в знак на протест и от безизходица“ - 09.08.2019 г./ в ТП на НОИ – Разград бе извършена проверка по пенсионното досие на г-н Ценослав Цветков.


14_08_2019_vesko_nikolov.jpgУстанови се, че от 26.02.1982 г. му е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Съгласно чл. 73, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване пенсиите за инвалидност се отпускат за срока на инвалидността. Последният се определя в съответното експертно решение на специализиран орган на медицинската експертиза.

По предходно експертно решение срокът на инвалидната пенсия на г-н Ценослав Цветков е бил до 01.08.2019 г. При всяко последващо преосвидетелстване /на всяко лице получаващо инвалидна пенсия/, освен съответното експертно решение е необходимо издаването и на съответния административен акт, с който да е определен новият срок на инвалидността и размера на пенсията.

Последното експертно решение на г-н Ценослав Цветков с номер 1520 от 05.07.2019 г. на ТЕЛК – Разград е постъпило в ТП на НОИ-Разград на 23.07.2019 г. За влизането в сила на решението на ТЕЛК също има определени срокове и те се спазват от съответния държавен орган. Преди влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК, то не става достояние на съответните държавни органи, в т.ч. И ТП на НОИ.

След постъпването на ЕР № 1520 на 25.07.2019 г. Медицинската комисия на ТП на НОИ се е произнесла утвърдително и на 30.07.2019 г. е налице и съответният административен акт за продължаване срока на получаваната от г-н Цветков пенсия. Този акт също подлежи на проверка от съответните органи.

Към настоящия се извършват регламентирани процедури за продължаване изплащането на пенсия на на Ценослав Цветков. Съгласно чл. 63, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с пенсионен запис се извършва плащане на спряната от изплащане пенсия, какъвто е случаят на г-н Цветков /и на всички лица, получаващи инвалидни пенсии с определен срок/. След извършената проверка се установи, че до края на тази седмица сумата за пенсията за месец август ще бъде преведена по сметката на г-н Цветков.


Веселин НИКОЛОВ,

директор на ТП на НОИ, Разград