Търсене

Начало Оживление Уъркшоп направиха от четири социални услуги в Разград
Уъркшоп направиха от четири социални услуги в Разград
14 August 2019

Вчера в Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Разград беше проведен уъркшоп с участието на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания - с. Просторно, Дом за пълнолетни лица с деменция - Разград и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Разград.

14_08_2019_shop_14.08.jpg

Потребителите от тези социални услуги, заедно със социалните работници, се запознаха с нови техники за арт терапия. С използването на акрилни и текстилни бои и различни шаблони бяха декорирани тениски от четирите отбора. Техниката за рисуване с ръце беше изключително добре посрещната от участниците. В работата си те използваха и природни материали.

Направеният анализ от проведения уъркшоп показа ползата от включване на природни материали в арт терапията, подобряване на емоционалното и психологично състояние на потребителите на социални услуги и подобряване на екипната работа в социалните услуги.