Търсене

Начало История Защо не се учим от трагедиите в миналото?
Защо не се учим от трагедиите в миналото?
11 August 2019

Ломът би потънал в буренаци, поречието е обрасло, пънове или цели дървета са паднали в реката. И какво от това? Лято е, жега, сухо, няма изглед да вали, зимата е далече. Да, ама ако случайно господ ни прати пороен дъжд. Преди седмица поваля силно и улиците на града станаха реки. И това бе само за около половин час? А ако вали така няколко дни, както се е случвало? Тогава какво да чакаме, потоп ли? Може и това да се случи, защото се е случвало неведнъж в историята на Разград, затова трябва да се подготвени.

12_08_2019_navodnenie.jpg

12_08_2019_navodnenie_2.jpgЕдин от най-важните елементи на тази подготовка е прочистването на речното корито на Бели Лом. Знайно е, изпитано е, че наглед безобидната рекичка Бели Лом е неузнаваема като природна стихия при големи и силни дъждове. Реката оформя началото си от няколко неголеми приточета южно от Разград. Всички тези рекички са с полупланински характер и изворите им са на височина от 300-400 метра над морското равнище. Водосборните им области са почти голи, незалесени и заети от обработваеми площи. Наклонът им е малък, като ширината на речното корито е средно от 3-4 метра. В близост на с. Гороцвет река Бели Лом е вече оформена и взема посока към Разград. В този участък на реката залесеността е много слаба, за да не се каже, че съвсем не съществува. Наблюдават се малки райони, залесени с разредени широколистни гори (предимно дъб). Бреговете до споменатите села са ниски, от скален произход, а коритото е тясно. Това са особености, които значително улесняват появата на наводнения вследствие продължителни и интензивни валежи.

Точно така се е случило голямото наводнение в Разград на 2 юли 1947 г. Тогава градът е сполетян от природно бедствие. От 18 до 24 часа на същия ден се излива водна стихия. Гледката е била ужасна. Водата носи отломки от сгради, покриви, дървета, клони, шубраци, удавени животни и хора, попаднали в стихията. Една трета от града е наводнена.

За нивото на водата при наводнението и сега свидетелства малка метална табелка на сградата на „Експресбанк“ на ул. „Кирил и Методий“.

Водата от разбеснялата се река Бели Лом носи 200 куб.м в секунда. През града за посоченото време са преминали 5 млн. куб. м вода.

Отнаводнението през 1947 година са пострадали 933 къщи. От тях са съборени 455. Водата нахлува в 165 дюкяна, от които 17 са разрушени. Не е пощадена и библиотеката на читалище „Развитие“. На площ от 1306,5 дка са унищожени всички полски имоти и култури. Стихията причинява големи загуби и на търговско-занаятчийското съсловие. Отнесена е сградата на турската прогимназия „Медресето“, разрушени са 4 моста и голяма част от градския водопровод. Щетите от наводнението са в размер на 164 милиона тогавашни лева.

Градът се разчиства от 600 трудоваци, 500 бригадири и 40 камиона. Помощта от правителството е в размер на 10 млн. лева /тогавашна емисия/. Помагат още РКС (Районен кооперативен съюз), Г. Авджиев, Разградското дружество в София, софийските евреи, които са изселници от Разград – Мориц Моше, Челеби Аладжем, Елиа Финци, Буно Кузи.

Жертви от наводнението са 16 удавени човека.

Това не е първото голямо наводнение. Преди това е имало през 1821 г. и 1897 г., също са били тежки и също са били пример, който е показвал какво може да очаква Разград, когато не се вземат превантивни мерки.

Наводнението през 1947 година ускорява създаването на първия благоустройствен план на Разград, според който по поречието на река Бели Лом се отчуждават 263 частни имота с 33 масивни постройки, 5 кожухарски работилнички, 160 паянтови сгради. Започват да се създават квартали, южно от бронеизтребителния полк и на север от започналия строеж на градския стадион.

Що се отнася до река Бели Лом, с участието на стотици работници, включително и бригадири, е направена нейната корекция. За времето си, при ония скромни финансови, пък и технологични възможности /копаело се е предимно на ръка!/ това е е било дело колосално, но от изключителна важност за опазването на Разград от наводнения.

От нас днес се иска просто да поддържаме и опазваме направеното.

Но не го правим както трябва и очевидно сме в положението на идиота, който сам реже клона, на който седи.

Господ да ни е на помощ!

 

 

 

Снимка на река Бели Лом след наводнението в Разград на 2 юли 1947 г.