Търсене

Начало Политика БСП – Разград подаде нов сигнал срещу кмета Валентин Василев
БСП – Разград подаде нов сигнал срещу кмета Валентин Василев
04 August 2019

Сигнал за грубо нарушение на Закона за обществените поръчки, както и на законодателството, уреждащо разходването на публични средства на публични средства от страна на Община Разград е подала местната структура на БСП до Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/.

Това обявиха на пресконференция общинският лидер на партията Добрин Добрев и общинският съветник Стоян Димитров.

05_08_2019_bsp.jpg

05_08_2019_faks.jpgОсвен тях сигналът е подписан и от съветниците Елка Неделчева и Таня Тодорова. Той касае обявената през март 2017 година обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“, която е за срок от 48 месеца и на обща стойност 4 637 658.50 лева.

Според авторите на сигнала от общо 19 позиции към момента имало сключени договори с доставчици само за три обособени позиции: №7 - „Животински и растителни мазнини“, №8 „Хляб и хлебни продукти“ и №16 „Напитки, плодови сиропи и други“.

Първото обстоятелство, което е възбудило съмнението на БСП за нарушаване на правната уредба било прекратяването на поръчката за позиция №6 „Мляко и млечни продукти“, след което не е обявена нова процедура за възлагане на позицията. През юни 2018 година са прекратени и позициите №1, 2, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 и 19 и позиции №3, 4, 5, 13 и 14.

В отговор на питане в Общинския съвет кметът Валентин Василев отговорил, че процедурите са спрени заради обжалване. Добрин Добрев уточни, че с решение от 19 март 2018 година Върховният административен съд е оставил сила решенията на кмета.

05_08_2019_faks1.jpgТочно този факт поставял въпроса защо повече от година Община Разград не е обявила нова процедура за възлагане на обществената поръчка, каквото е изискването на закона.

От БСП изразяват съмнение, че Община Разград е продължила доставките на хранителни продукти без да са налице валидно сключени договори за обществени поръчки. Според социалистите ако има някакви сключени договори за доставка на хранителни продукти, то това е нарушило принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност и прозрачност при разходване на публичен ресурс. Затова те настояват АДФИ за извърши финансова ревизия на Община Разград.

По време на пресконференцията съветникът Стоян Димитров съобщи, че Специализираната прокуратура вече работи по два от сигналите на БСП за нарушения на общинската администрация. Образувани са преписки за поставения в нарушения на разпоредбите светофар до автогарата и за наетия от Общинския съвет външен адвокат, при положение, че в Общината има няколко юристи на щат.

Във връзка с обявената от общинската организация на ГЕРБ номинация на Валентин Василев за втори мандат, Стоян Димитров заяви,че това е „една добра в кавички кандидатура“ и с нея шансовете на ГЕРБ силно намалявали.


Димитър КИРИЛОВ