Търсене

Начало Искам думата Докъде стига моралът на един почетен гражданин на Разград?
Докъде стига моралът на един почетен гражданин на Разград?
02 August 2019

До господин Пламен Панчев, дългогодишен учител по баскетбол в УСШ „Р. Бухтев“, по повод на статията , публикувана във вестник „Екип 7“, бр.81/4381 от 24.07.2019 г., в която се казва: „Влезе се в силна конфронтация с индивидуалните спортове, които са под шапката на УСШ, стигаше се дори до физическа саморазправа между треньорите“ и „Приоритет беше даден на така наречените джобни спортове, които използваха устройството на УСШ. Така за няколко години, от водеща позиция баскетболът стигна дъното“.


Ние, бивши и настоящи учители – треньори от УСШ „Р. Бухтев“, уважаваме всеки един спорт, независимо дали е „джобен“, или баскетбол, независимо дали се практикува или не при нас, просто защото сме професионалисти и никога не бихме си позволили физическа саморазправа!

В УСШ „Р. Бухтев“ от дълги години се развива спортът баскетбол. Имаше период в историята на школата, когато съсловието на учителите по баскетбол беше най-многобройно и не може да се говори, че това е пренебрегнат спорт, защото в една организация всеки уважаващ себе си директор иска да се ръководи според правилата и нормите ѝ.

УСШ „Р. Бухтев“ работи за масовостта сред подрастващите в заниманията по различните видове спорт. Всеки който иска да развива високо спортно майсторство има възможност да го прави в дадения спортен клуб. А защо г-н Панчев не е спомогнал това да се случи в БК „Лудогорец” по онова време, е тема на друг разговор, който нас не ни касае.

УСШ „Р. Бухтев“ е отворена към всички спортове и треньорите, желаещи да работят професионално и според правилата и нормите в извънучебното заведение, винаги са добре дошли.

Смятаме, че не е етично един човек, който е майстор на спорта и почетен гражданин на град Разград, а може би има и други звания, да постъпва така неморално, говорейки неистини за организацията, в която е работил и в която е постигнал почетната възраст за пенсия. Мислим, че конфронтацията, която се опитва да създаде между организациите, занимаващи се със спорт на различно ниво в нашия град, не е от полза за никого.


С уважение:


Росен РУСЕВ, Красен ЦОНЕВ, Жана ПЕТКОВА, Венко РУСЕВ, Николай АНГЕЛОВ, Севдалин СТОЯНОВ, Иван ИЛИЕВ, Татяна СТАНЕВА