Търсене

Начало Новини Стандартите на „Агротайм“ за биосигурност, или как в Исперих се пазят от чумата по свинете
Стандартите на „Агротайм“ за биосигурност, или как в Исперих се пазят от чумата по свинете
02 August 2019

Минимум 40 000 е постоянният брой на прасетата в свинекомплекса в Исперих. И преди проникването на Африканската чума по свинете в някои части на страната, животните тук се отглеждат при спазване на световните стандарти за биосигурност.

След появата на заразата в България в свинекоплекса са предприети още много мерки за предпазване от проникването на вируса в предприятието. Ето основните от тях:

02_08_2019_agrotaim_1.jpg

- изграден е модерен филтър между мръсна и чиста зона в свинекомплекса;

всички служители се къпят на влизане в обекта, изградена са нова ограда и портали, които да не позволяват никакъв достъп на хора и животни до обекта;

въведена е тристепенна система за преобуване и преобличане с цел да се избегне пренасяне на заразата чрез дрехи на служителите;

- забранено е готвенето на свинско месо в стола за хранене на свинекомплекса;

- забранена е консумацията на свинско месо и продукти от свинско месо в домовете на служителите, като за подсигуряване на тази мярка се раздава пилешко, телешко и риба всеки понеделник и четвъртък на всички служители;

- ограничен е достъпът на коли до обекта, като има въведен в експлоатация отдалечен паркинг за служители, пътят към свинекомплекса е забранен за влизане на всякакви превозни средства освен собствена техника оставена като преходен транспорт между бариерата и обекта;

- въведена е система за двойна дезинфекция на всички доставки и материали;

- закупени са телефони, компютри и очила само за вътрешна употреба;

пушенето е регламентирано, като цигари и запалки се раздават само вътре в обекта, кутии с цигари и запалки е забранено да се внасят отвън;

- спрени са хартиени носители, които влизат отвън;

- спрян е достъпът на камионите за умрели животни от екарисажите с цел предотвратяване на преноса на зарази от други места, като в момента се загробват на място животните докато се достави инсинератор, за да се унищожават в рамките на обекта;

- спрян е достъпът на камиони на клиенти с цел предпазване на пренос на зарази от други места, всички камиони на клиенти се товарят на отдалечена външна площадка за претоварване като единствено собствен камион пренася животните от животновъдния обект до външната рампа;

- на портала на обекта има турникет със система за автоматично дезинфекциране на ръце и обувки; на входа на всяка сграда има дезинфекционен леген, дезинфекционен диспенсер и пътека от вирусоциден препарат; назначени са двама допълнителни служители като допълнително двойно дезинфекциране на втори периметров кръг;

- инсталиран е електропастир за ограничаване достъпа на диви животни като част от втория периметров кръг;

- всички служители са подписали декларации, че не отглеждат свине, не ходят на лов, риболов, не събират гъби, билки или трюфели, домовете им се проверяват регулярно за наличието на животни;

- въведени са дезинфекционни ями и дезинфекционна рамка на входа на зърнобазата;

- всички камиони преминават през допълнително измиване преди влизане в зърнобазата;

- фуражният цех е снабден с работно облекло само за вътрешно ползване;

- същите санитарни мерки са въведени и във фуражния цех както в свинекомплекса като: дезинфекционни тави за обувки и диспенсери за ръце на входовете, съблекалня и душове между външна и вътрешна зона; броят на доставчиците на лекарства и консумативи е сведен до минимум с уговорка за използване на отделни превозни средства само за доставки до нашия обект;

- лекарствата и медицинските консумативи минават фумигация при доставчика преди експедиране;

- въведени са допълнителни инструктажи и обучения на служителите, както и информационни, сигнални и предупредителни табели;

- въведено е 14-дневно работно време като през този период хората нямат право да излизат или влизат в обекта. Всички служители от смяната живеят в стопанството с цел ограничаване на внасянето на зараза чрез хората.