Търсене

Начало Новини Музей „Димитър Ненов“ затвори – подът пропада
Музей „Димитър Ненов“ затвори – подът пропада
31 July 2019

От средата на юли къщата музей „Димитър Ненов“ е затворена за посетители поради конструктивни проблеми на сградата. Причината е пропадане на дъсчените подове в концертната и изложбените зали, което създава предпоставка за инциденти.

Още през месец май е изпратена докладна записка по случая на директора на Регионалния исторически музей Галена Радославова от името на кмета на Разград д-р Валентин Василев до Министерство на културата и Националния институт по паметниците на културата. Тя вече е придвижена и се изчакват предписанията на експертна комисия, която да даде компетентното становище за съществуващите проблеми в сградата.

31_07_2019_nenov4.jpg

31_07_2019_nenov6.jpgВъз основа на оценката следва да се предприемат необходимите действия по укрепването ѝ. Това разясни Галена Радославова, която изрази своите опасения, че до края на тази година родната къща на българския композитор Димитър Ненов може да остане затворена. В момента експозицията за музиканта се намира в музейния фонд.

31_07_2019_nenov10.jpg

31_07_2019_nenov9.jpg

Вървейки по пода в експозиционните зали, се усеща пропадането на дъсчения под. В една от тях ясно се вижда отделянето на перваза на пода от стената, което образува голяма дупка. На подът той не е равен, а е хлътнал, като вдлъбнатините са започнали да се появяват преди около две години. „В една от залите в рамките на една седмица броят на вдлъбнатините се увеличи“, казва уредникът на къщата музей Нели Николова. По стените се забелязват напуквания и олющвания – вероятно от някакво слягане. Причината за това ще остане неизяснена до произнасянето на комисията, но според предположението на Галена Радославова това е следствие от падналите дъждове. Нели Николова пък допуска, че вероятно под основите на къщата протичат подпочвени води и пръстта отдолу се сляга. Това обяснява факта, че при съседните сгради не се наблюдават конструктивни промени. През годините са писани докладни записки до Община Разград, но състоянието на сградата не е било толкова влошено. Преди 6 години е извършен голям ремонт, защото следствие на пропадането се е отворила една от стените на тавана. Тогава са поставени метални скоби и стоманени въжета, използвани за укрепване, но в последните месеци проблемът се е задълбочил. Тепърва предстои доизясняването на ситуацията, както и наложителния ремонт, който ще последва.

По всяка вероятност ежегодният концерт, който се провежда през септември в градината на къщата музей в рамките на Европейските дни на културно-историческото наследство, ще се състои на друго място.

Родният дом на Димитър Ненов е построен в началото на двадесети век. Намиращата се в сградата експозиция е открита за посещение на 14 май 1992 година. С чувство за хумор Нели Николова стигна до заключението, че къщата няма да падне „утре“, но са предприели всички мерки, за да не потънат и основите на музея.


Десислава СТЕФАНОВА