Търсене

Начало Оживление Разград – градът с огромни възможности за развитие
Разград – градът с огромни възможности за развитие
31 July 2019

Веселин Халачев е разградчанин, 56-годишен, завършил е Английската езикова гимназия в Русе, след това и УНСС, специалност „Международни икономически отношения“ /1984-1989 г./. Сега живее и работи в София, има добри позиции и контакти в сферата на бизнеса – председател е на Обединени бизнес клубове и член на Борда на директорите на Европейския алианс на малкия бизнес в Брюксел. Неотдавна той бе в Разград като лектор на форум на тема „Европейски фондове и международни пазари за бизнеса“, организиран от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“.


31_07_2019_hala4ev_1.jpgУчастниците в проявата научиха повече за безвъзмездното финансиране и финансовите инструменти, управлявани от Европейската комисия и ЕС, за които може да се кандидатства директно в Брюксел, както и за международните пазари като фактор за развитието на бизнеса в региона. В статията си авторът представя по един доста оптимистичен начин доброто бъдеще на Разград и региона, стига, разбира се, да бъдат използвани бързо и компетентно възможностите за развитие в съвременния свят.


Географски, Разград е разположен на идеално място - на 130 километра от черноморското пристанище и летище Варна, на 65 километра от русенското пристанище на река Дунав, само на 60 километра от красивата Стара планина и на 150 километра от летището в Букурещ. Благоприятен климат, добър релеф!

В Разград живеят едни от най-трудолюбивите хора в България. Всеизвестна е високата трудоспособност на българските етнически турци, населяващи този край на страната. Не можем да не отчетем факта, че Разград е европейски град за пример по своята етническа толерантност и мултикултурно развитие, град, в който българи и етнически турци почитат и празнуват заедно различните религиозни празници.

В града са се раждали, живели и живеят редица успели хора в областта на образованието, културата, спорта, здравеопазването, правото, бизнеса и т.н.

Похвално е днешното развитие на IT сектора, дигитализацията и иновациите в този район.

Всичко изброено дотук говори за идеални възможности и предпоставки за това съвсем скоро Разград да се превърне в най-добрия град за живеене и развитие на деца, младежи, работещи, пенсионери и бизнес; град, с най-добро здравеопазване, образование, култура, спорт и развита икономика.

Как ще се постигне?

За да се случи всичко това, е необходимо да се положат необходимите усилия и да знаем, че Разград е за всички, които живеят тук, а ние, всички, можем да се обединим за развитието на нашия любим град!

Необходимо е да се работи честно, отговорно и здраво. Трябва да се изгради екип от изключително добри професионалисти, които са се доказали в своите области не само на национално, но и на международно ниво, независимо от тяхната политическа принадлежност, етнос или религия.

Важно е да се изработи ясна стратегия за развитието на Разград до 2050 година; програма до 2027 г.; да се определят целите, задачите и инструментите (средствата) за тяхното постигане.

От изключителна важност е градът по най-бърз начин да се превърне в съвременен европейски интелигентен град със зелена, енергийно-ефективна инфраструктура, с развита кръгова икономика.

Много е важно да задържим младите хора в града, да направим така, че онези, които са го напуснали – да се завърнат и нещо повече, да се опитаме да привлечем други млади да дойдат в Разград.

Необходими са специални мерки за развитието на образованието, науката, иновациите, развойната дейност, дигитализацията и роботизацията. На всички граждани трябва да е ясно, че без иновативно производство не може да бъдем конкурентни на пазара и това би довело да фалити на цели икономики. За малки държави, с ниска покупателна възможност на населението, единственият вариант за развитие на фирмите е излизане на международните пазари, а това е осъществимо единствено и само с висококачествени и иновативни продукти и услуги.

Необходима е по-голяма популяризация на паметниците на културата и културното наследство на града.

Трябва да се възвърне и спортната слава на Разград. Положително е развитието на футбола и леката атлетика, но градът се славеше и с прекрасен баскетбол, колоездене, ориентиране и др.

Това, че в града има чудесни лекари, не трябва да ни успокоява. Ако искаме да ги задържим и те да се развиват добре, би трябвало да се помисли по-сериозно за тяхното техническо оборудване и условията на труд.

Жителите на Разград се радват на спокоен живот, но за да продължава всичко това, е необходимо да се обърне внимание на проблемите на полицаите и другите служители на реда.

Нека не забравяме, че развит е онзи град, в който има специални грижи за хората в неравностойно положение и социалнослабите.

Много са още нещата, за които трябва да говорим и в общ план, и в конкретика, но бих искал да обърна сериозно внимание на ежедневния стрес, под който живеят почти всички работещи в днешно време. Стрес, който води до редица аномалии в поведението и сериозни заболявания, водещи често и до смърт. Ето, затова, ако наистина искаме да превърнем Разград в най-добрия град за живеене у нас, изключително важно е да мислим за работниците, за служителите, за така наречените обикновени хора. За да намалим техния стрес, е необходимо да им се предоставят добри условия на труд, подобаващо заплащане, да се грижим за намаляване на безработицата, да им подсигурим качествено здравеопазване, образование и административно обслужване, добра градска среда, хубави паркове, алеи и места за почивка. За да го има всичко това обаче е необходима и сериозна подкрепа за бизнеса, а това става чрез редица мерки, между които намаляване на административната тежест, електронно управление на услугите, честен достъп до обществени поръчки, съдействие за намиране на партньори и пазари и т.н.

Може би тук, много от Вас ще кажат: „То добре, ама пари откъде? Без пари не става!“.

Да, така е. За наша радост, съществуват няколко източника на финанси:

1. Европейски фондове и програми за безвъзмездно финансиране - общо 450 с над 800 възможности за безвъзмездна помощ. Това включва проекти за общини, неправителствени организации, училища, детски градини, спортни клубове, културни фестивали и частни компании. За повечето от тях се кандидатства директно в Брюксел. Само за общините, тези програми са 192. Именно, чрез този тип програми, могат да се подсигурят на община Разград десетки милиони евро, с които да се финансират почти всички сфери на социално-икономическия живот в общината.

148 са програмите, които финансират безвъзмездно бизнеса, предимно малкия и средния. Чрез тези фондове, може да се подпомогне развитието на икономиката в община Разград. При наличието на добри идеи и добър предприемачески дух, на територията на община Разград, чрез бизнеса могат да се влеят още по няколко милиона евро годишно. Това ще доведе до повишаване на заплатите на работещите и съответно до повишаване на жизнения стандарт на жителите в общината.

2. Алтернативно финансиране – предимно краудфъндинг или фъндрейзинг. Най-модерното финансиране. За съжаление, Европа има доста много да наваксва сериозното си изоставане спрямо САЩ и Азия.

3. Привличане на чуждестранни инвеститори – вече има проявени интереси от сериозни инвеститори от Австрия, Великобритания, Израел, Италия, Португалия, Китай, Русия, САЩ, Швейцария и Северна Македония.

4. Подпомагане на разградските фирми да излизат на международни пазари.

5. Провеждане на различни фестивали, конференции, спортни състезания и други мероприятия, които ще доведат до допълнителни приходи в общината.

Убеден сме, че заедно, с общи усилия, упорство и любов ще постигнем целите си, защото Разград не е град на една политическа сила, нито на една религия. Разград е пъстър! Разград е красив! Разград е на всички!


Веселин ХАЛАЧЕВ