Търсене

Начало Новини Актуализираха бюджета на Кубрат
Актуализираха бюджета на Кубрат
26 July 2019

На заседание на Общинския съвет в Кубрат бе приет годишният отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година, както и изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 30 юни т.г. На заседанието бе гласувана актуализация на местния бюджет за 2019 г. В приходната и разходната си част той бе увеличен с 42 647 лева.

26_07_2019_sesia_1.jpg

Съветниците единодушно одобриха общата численост и структура на общинската администрация, като от 1 август тя ще наброява 84.5 щатни бройки.

С гласовете на 20 общински съветници бе приета актуализацията на документ от общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 година за остатъка от периода на неговото действие. На сесията бе приет план за защита при бедствия на общината, бе открита и процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2023 г. за Районен съд - Кубрат.

Местните парламентаристи дадоха съгласието си още за кандидатстване за финансиране по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на общините“ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. В края на заседанието кметът Алкин Неби отговори на запитване, внесено от кметът на село Каменово Светлан Бонев.


Радослав СТОЙКОВ