Търсене

Начало Искам думата Повечето от желанията на хората от Черковна за асфалт са изпълнени
Повечето от желанията на хората от Черковна за асфалт са изпълнени
24 July 2019

Във връзка със статия във вестник „Екип 7“ от 19 юли, брой 79/4379, озаглавена „Община Разград асфалтира улици в Черковна, ама как?“, искаме да внесем яснота.

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев призова многократно кметовете и кметските наместници на населените места да направят общоселски събрания и да се съобразят с решенията и мнението на жителите на селата.

24_07_2019_cher_2.jpg
24_07_2019_cher_1.jpg

През септември 2018 година на събрание в с. Черковна с жителите на селото и Общественият съвет към кметството, с протокол е взето решение кои улици да бъдат асфалтирани с отпуснатите средства с постановление на Министерски съвет. Улиците, които са предложили на него, са с площ 5 120 кв.м. Средствата, които са определени за селото, са покрили 3 188 кв.м, което показва, че по-голяма част от желанията на населението на Черковна са удовлетворени.

Извършените строителни работи отговарят на техническите показатели, зададени в поръчката.

Улица „Недьо Лицов“ обслужва 6 имота. Улицата е пета категория в населени места, без бордюри, което позволява да се намали широчината, но са запазени габаритите за нормалното предвижване на МПС.

Видно е, че улицата не е рехабилитирана с години и от снимките се представя състоянието й след ремонта.


Пресцентър на Община Разград