Търсене

Начало Институции Главен експерт на Областна администрация презентира Северен централен район
Главен експерт на Областна администрация презентира Северен централен район
22 July 2019

Главен експерт „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ Светлин Симеонов от Областна администрация - Разград представи Северен централен район за планиране на семинар на тема „Вашите идеи за развитието на районите“.

Форумът бе организиран от Националния център за териториално развитие ЕАД и се проведе в София.

22_07_2019_svetlin.jpg

Семинарът е част от поредица събития, на които се обсъждат идеи за актуализация на Националната концепция за пространствено развитие и изготвяне на Регионални схеми за пространствено развитие на районите. Работата по концепцията е възложена на Националния център за териториално развитие от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Светлин Симеонов оглави работна група от експерти от областите Разград, Русе, Велико Търново и Силистра, която подготви презентацията на Северен централен район.

Решението за сформирането на такава група бе взето на заседание на Регионалния съвет за развитие в края на юни, когато областният управител Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от колегата си от Русе Галин Григоров.

В 20-минутна презентация Светлин Симеонов представи силните страни на Северен централен район, които имат ключова роля за развитието му, както и идеи за ускоряване социално-икономическото развитие на района, отчитайки специфичните териториални характеристики, местен потенциал и традиции.

„Северен централен район – бързо и устойчиво развиващ се европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация“ бе мотото на презентацията.