Търсене

Начало Политика Кметовете на ДПС бойкотират инициатива на Община Исперих?
Кметовете на ДПС бойкотират инициатива на Община Исперих?
08 July 2019

Община Исперих търси доставчик на автомобили и съдове за събиране на отпадъци, става ясно от обявената обществена поръчка. Изискванията на възложителя са избраният изпълнител да притежава професионална квалификация и практически опит, който качествено, точно и навреме да извърши следните доставки: 1 нов специализиран автомобил и 570 нови съдове за разделно сметосъбиране, 1 нов специализиран автомобил и 830 нови съдове за събиране на твърди битови отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците.


Общата стойност на поръчка е 983 400 лева без включен Данък добавена стойност.

Бъдещият изпълнител ще бъде определен по два основни критерия: срок за доставка на техниката и оборудването – тежест 60 точки и цена – 40 т.

В 17 часа на 6 август изтича срокът за подаване на документи за участие в конкурса, а на следващия ден от 9 часа в заседателната зала на общинската администрация ще започне отварянето на офертите на кандидатите.

Във връзка с всичко това миналата седмица трябваше да се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. То бе свикано по повод искането на кмета на Исперих Бейсим Руфад сдружението, в което членуват всичките седем общини в Лудогорието, да вземе решение Община Исперих да ползва отчисления в размер на 458 190 лева за покриване на половината от разходите за доставка на техниката и съдовете за сметопочистването. Събранието обаче не се проведе, тъй като в уречения час дойдоха само инициаторът Бейсим Руфад, кметът на Разград и председател на сдружението Валентин Василев и зам. областният управител Евгени Драганов. Останалите пълноправни членове – кметовете на общините Кубрат, Завет, Лозница,Самуил и Цар Калоян не се появиха, като само кметът на Завет Ахтер Велиев е предупредил предварително, че ще отсъства от региона в този ден поради неотложни ангажименти. Тъй като и петимата са представители на ДПС, сред предположенията за тяхното отсъствие беше и умишлен бойкот на инициативата на Община Исперих, над управлението на която през този мандат движението няма контрол, поради факта, че на последните местни избори кметското място спечели Бейсим Руфад, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от партията на Илияна Раева „Обединена България“ и от независимия тогава депутат Гюнай Хюсмен.

Предстои втори опит да се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците със същата единствена точка в дневния ред.


Димитър КИРИЛОВ