Търсене

Начало Новини Провериха регистрациите в Разград преди местните избори
Провериха регистрациите в Разград преди местните избори
01 July 2019

Общо 3405 адресни регистрации са извършени в Разградска община в периода 1 юни 2018 – 1 юни 2019 година, сочат данните от проверката за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99А на Закона за гражданската регистрация. Тя е извършена от петчленна комисия, назначена със заповед на кмета Валентин Василев на основание чл. 405а от Изборния кодекс.


Според него кметовете на общини и областните управители трябва да извършват 6 месеца преди общи избори за общински съветници и за кметове проверки на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца.

Целта е във всяка община да има актуална информация на адресните регистрации и тяхната законосъобразност, което е в пряка връзка с изискванията за уседналост за местните избори.

Самата проверка трябва да приключи не по-късно от три месеца преди провеждане на изборите, което в Община Разград вече е факт. Констатациите на комисията са че за посочения едногодишен период са извършени 2122 регистрации по настоящ адрес и 1283 по постоянен адрес. Най-много са, естествено, регистрациите в град Разград – съответно 1459 и 879. Следват селата Дянково /80-73/, Ясеновец /80-52/, Благоево /80-2/, Раковски /77-59/, Стражец /69-44/, Гецово /54-24/, Дряновец /48-22/, Осенец /30-17/, Киченица /25-21/, Пороище /21-14/, Радинград /15-8/, Мортагоново /14-26/, Ушинци /13-6/, Просторно /12-4/, Топчии /11-2/, Липник /10-11/, Балкански /8-6/, Недоклан /6-6/, Островче /6-3/, Побит камък /4-5/ и Черковна /0-0/.

Заключението на комисията е, че са спазени изискванията на чл. 92 и 99а от Закона за гражданската регистрация за направените адресни регистрации за проверявания период и не са констатирани никакви нарушения.


Димитър КИРИЛОВ