Търсене

Начало Новини 5 764 577 лева са постъпленията в Община Разград към 26 юни
5 764 577 лева са постъпленията в Община Разград към 26 юни
01 July 2019

От началото на годината до 26 юни в приход на общинския бюджет от имуществени данъци, общински такси и други неданъчни приходи са постъпили общо 5 764 577 лева, което е близо 65% от общия размер на планираните за 2019 година приходи от 8 864 600 лв. Изпълнението на данъчните приходи е 58%, на общинските такси - 70%, а на други неданъчни приходи - 64%.


За същия период на 2018-та в приход на общинския бюджет са постъпили 5 112 783 лева, които представляват приблизително 59% от общия размер на планираните общи приходи от 8 567 000 лева. Изпълнението на данъчните приходи е било 53%, на общинските такси - 65% и 17% на други неданъчни приходи.

Това съобщи за „Екип 7“ началникът на отдел „Местни данъци и такси“ в местната администрация Кремена Приставова.

Тя представи и справка на постъпленията за посочения период по отделните приходни пера:

данък върху недвижимите имоти – 883 610 лева, представляващи 61% изпълнение на плана; данък върху превозните средства – 1 581 239 лева /63%/, патентен данък – 42 959 лева /54%/, данък върху таксиметров превоз на пътници – 11 054 лева /18%/, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 319 209 лева /40%/, туристически данък – 14 697 лева /59 %/, такса за битови отпадъци – 2 737 788 лева /70%/, такси за административни услуги – 20 401 лева /41 %/, такси за притежаване на куче – 6 633 лева /74%/.

За сравнение, приходите за същия период на предходната година са съответно:

данък върху недвижимите имоти – 823 971 лева /59%/, данък върху превозните средства – 1 284 586 лева /60%/, патентен данък – 39 227 лева /49%/, данък върху таксиметров превоз на пътници – 9 445 лева /16%/, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 252 288 лева /28%/, туристически данък – 15 354 лева /61% /, такса за битови отпадъци – 2 528 500 лева /65%/, такси за административни услуги – 20 020 лева /4%/, такси за притежаване на куче – 6 333 лева /70%/,

Кремена Приставова поясни, че при сравнителен анализ на изложените данни е видно, че за посочения период на 2019 година събираемостта на местните данъци и такси е приблизително в същите граници на тази с предходната година, а по отношение на приходите от Данък върху превозните средства, увеличението спрямо 2018-та е 3%, което се дължи на новия начин на облагане на МПС, регламентиран в Закона за местните данъци и такси.

Тя уточни, изложените по-горе данни са условни, тъй като срокът за заплащане на първата вноска за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства и Такса за битови отпадъци към подаването им още не е изтекъл. В тази връзка, уведомяваме гражданите на община Разград, че дължимата първа вноска за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства и ТБО се заплаща до 30 юни, който сега е почивен ден и нейното заплащане е до днес, 1 юли, включително. След тази дата върху първата вноска се дължи наказателна лихва. Втората вноска се заплаща до 31 октомври на годината, след която дата задълженията за 2019 година за ДПС, ДНИ и ТБО стават изискуеми и подлежат на принудително събиране.