Търсене

Начало Новини Община Завет отново организира Лятна студентска бригада
Община Завет отново организира Лятна студентска бригада
01 July 2019

Община Завет продължава оригиналната си за региона традиция да организира Лятна студентска бригада, която ще се проведе в периода 10 юли – 11 септември.

За пети пореден път Общинският съвет реши да разкрие временни работни места за десет младежи, които следват в редовна форма на обучение и са с постоянен адрес в общината.


Назначена от кмета на община Завет Ахтер Велиев комисия вече допусна десет студенти от Завет, Брестовене, Сушево и Веселец, които са титуляри и още трима резерви. Утре, 2 юли, всички те ще се явят на интервю в сградата на общинската администрация.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори и месечно възнаграждение в размер на 360 лева. Двата месеца на петчасов работен ден ще се зачитат за трудов стаж.

Младите хора ще бъдат ангажирани с дейности по озеленяването, поддържане на зелените площи и площадки и благоустрояване в населените места.