Търсене

Начало Новини Мандрата на Даут Осман пак оцапа язовир „Липник“
Мандрата на Даут Осман пак оцапа язовир „Липник“
28 June 2019

След близо единадесетгодишно затишие язовир „Липник“ отново замириса на суроватка и зловонни отпадъци от преработка на мляко, изтичащи от близката мандра, собственост на съпругата на бившия депутат от ДПС Даут Осман Мелиха.

Това става ясно от писмените сигнали на настоящия концесионер на общинския водоем Васил Василев, управител на „ВАЛЛИ“ ООД, които е изпратил до Общинския съвет в Разград и РИОСВ – Русе. Снимките, направени веднага след „диверсията“, една от които публикуваме, доказват безспорно твърденията му.

28_06_2019_lipnik_3.jpg

28_06_2019_vasilev.jpg28_06_2019_daut_2.jpgПрипомняме, че в началото на септември 2008 година „Екип 7“ подробно отрази скандалното замърсяване на водите на язовира от мандрата, в резултат на което измря голямо количество риба. Това е един от няколкото случаи, когато вестникът отпечата извънреден брой. Първият тираж бе изкупен рано сутринта в Разград в деня на излизането му от ... Даут Осман.

„В началото на юни забелязах, че от тръбата на мандрата се излива в язовира течност със силна, отвратителна миризма, оцветена. С цел опазване на водния обект от замърсяване и увреждане качеството на водата и предотвратяване на екологични щети взех проби и ги занесох за изследване в сертифицираната лаборатория на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. Видно е от приложения Протокол №197 от 12 юни е, че има драстично завишени над допустимите стойности показатели, които водят до увреждане качеството на водата в язовира и измиране на рибата. Притеснен съм да не се получи същото като през 2008 година – измиране на рибата в язовира, вследствие на изпуснати непречистени води от мандрата“, пише до институциите Васил Василев.

28_06_2019_faks.jpgВъв връзка със сигнала на концесионера, в сряда извънредна проверка на язовира в село Липник извършиха експерти на РИОСВ - Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“. Вероятно заради изминалото време и дъждовете изводът на проверяващите е „в дерето и около водното огледало не са открити следи от замърсявания, отлагания по брега или наличие на мъртва риба“.

В деня на проверката екип на вестника също посети язовира и установи малко противоречие с част от констатациите на екоспециалистите – на няколко места по бреговата ивица на явовира имаше бяла пяна. Вероятно проверяващите не са забелязали този факт.

Комисията е взела и водни проби след регламентираната точка за заустване на млекопреработвателното предприятие, резултатите от които ще излязат след около седмица.

От пресцентъра на РИОСВ – Русе съобщиха, че в същия ден е извършена проверка и на мандрата, собственост на „Имдо“ ООД. На място е установено, че няма нарушения на технологичния процес в работата на пречиствателните съоръжения. Операторът не е предоставил изисканите документи, удостоверяващи предаването на част от отпадните води, формирани от дейността на предприятието. Дадени са предписания за предоставянето им в кратки срокове.

От РИОСВ уверяват, че проверката по сигнала продължава.

Васил Василев обаче не е доволен от посещението на експертите, защото според думите му, на идване те са предупредили лично Даут Осман, че след проверката на язовира ще дойдат да проверяват и него.

Той уточни, че мандрата има разрешение за заустване в сухото дере, а не в рекичката, която се влиза в язовира, което вече се е случило два пъти този месец. Василев съобщи, че в началото на концесията, която е от 15 април 2016 година, е водил личен разговор с бившия депутат и двамата са се разбрали да не си пречат. Устното „джентълменско“ споразумение вече е нарушено, но управителят на „ВАЛЛИ“ ООД се надява това повече да не се случва.


Димитър КИРИЛОВ