Търсене

Начало Институции Защо се секат дървета в Бизнес зона „Перистър“?
Защо се секат дървета в Бизнес зона „Перистър“?
26 June 2019

Наши читатели сигнализираха за сеч на големи дървета на територията на Общинско предприятие „Бизнес зона „Перистър“ с молба да проверим случая.

Вчера посетихме посоченото място, което е в близост до административната сграда и видяхме, че няколко дървета наистина са повалени.

Каква е причината?

26_06_2019_peristar_2.jpg

Оказа се, че на този терен от близо един декар престои да бъде изграден склад за изкупуване на диворастящи гъби. Инвеститор е „Рос Тартуфи“ ЕООД, което е спечелило търга за учредяване на право на строеж.

От ръководството на ОП „Перистър“ уточниха, че тъй като дърветата попадат в парцела, предвиден за строителство, на 17 юни е издадено разрешение №60 на Община Разград за отсичането на 2 броя сребристи липи, 4 броя бял бор и 1 брой черен бор.