Търсене

Начало Интервю Оказва се, че сме много далеч от нашите съседни страни
Оказва се, че сме много далеч от нашите съседни страни
18 February 2008

Илиян ЧОЛЕВ, старши експерт по религия в Регионалния образователен инспекторат

Г-н Чолев, как е правилно да наричаме обучението по религия в училище?

В Европа номенклатурата е религия. Терминът вероучение се е използвал в България до 1944 година, но е остарял и включва по-тясно понятие. Религията е широко понятие и хвърля мост между всички тях.


18_02_2008_colev1.jpgДа се въведе задължително обучение в училище бе Ваша лична кауза. Как гледате на проблема сега?

Религията винаги е имала противници. Нали не всички са приемали Исус Христос?! Винаги е имало атеисти и вярващи. Двата мирогледа - материалистичният и идеалистичният, винаги са се сблъсквали в човешката природа. В България това е много изявено. Има много противници на идеята обучението по религия да се възстанови като продължение на вероучението, както е било до периода до 1944 година у нас.
Оказва се, че сме много далеч от нашите съседни страни като Румъния, Гърция, даже Сърбия, където този предмет стана балообразуващ. Но ние продължаваме да се борим за каузата религията да се възстанови като задължителен предмет.

Какво отличава едно дете, което учи религия в училище, от друго, което не го прави?
Във всички случаи децата, изучаващи религия, имат по-добра база да сравнят двете страни на монетата. Очаква се те да бъдат по-добри и да имат по-стабилни морални устои и ценности.

Колко са хората в страната, подкрепящи идеята религията да бъде задължителен предмет в училище?
Вече 4-5 пъти поне се събираха национални подписки по въпроса. Последната надхвърляше 700 000. Предполага се, че те поне са свързани с 50 000 ученика.

Колко са децата в Разградска област, които учат религия?
Децата са около 500. Като се има предвид демографската характеристика и миграцията към по-големи градове, можем да кажем, че цифрата се запазва константна. Отлив от предмета няма. Дори дисциплината навлезе в нови селища като Лозница и Исперих, където досега тя не се учеше.

Има мнение, че изучаването на религия капсулира едно общество на религиозен принцип, което пък би могло да се използва за недобри цели.
Тази теза е погрешна. В цял свят, най-вече в Европа, религия се изучава конфесионално
/в посока вероизповедание - б.а./. Децата учат всички религии и имат възможност да правят сравнителен анализ между тях и да ги толерират.

Какво е мнението на религиозните общности в Разград?
Мисля, че застават зад идеята религия да се изучава конфесионално.
Искам да кажа, че ще продължим да отстояваме идеята си. Има изграден обществен съвет за християнско образование, създаден преди десет години. На национално ниво също има такава структура. Всички ще продължим да се борим.

Откъде се раздуха проблемът за обучението по религия? Защо се появиха хора, които да са против него?
В общественото обсъждане на проблема имаше поканени хора, които бяха настроени отрицателно. От тях дойде всичко. Имаше и някаква самозвана асоциация на родители, които не искали децата им да учат религия. А защо не бяха допуснати семейства на деца, които искат въвеждането на предмета?

Да разбирам ли, че общественият дебат по въпроса предстои?
Да. В момента при министъра има две предложения - за и против задължителното изучаване на религия.

Галина МАРИНОВА