Търсене

Начало Искам думата Община Разград: Предприети са всички необходими мерки за качественото озеленяване в жк „Орел“
Община Разград: Предприети са всички необходими мерки за качественото озеленяване в жк „Орел“
05 June 2019

В брой 59/4359 на „Екип 7“ от 3 юни 2019 година е публикувана статия със заглавие „С бракувани чимове от стадиона правят „модерното“ озеленяване в „Орел“ . В нея се коментират дейности по проекта за благоустрояване на жк „Орел“ и по-точно озеленяването. Както многократно от администрацията сме обяснявали, обектът все още не е предаден на възложителя Община Разград, както и не са заплатени на изпълнителя никакви дейности по паркоустрояването.

03_06_2019_4im_3.jpg

Некачествени работи няма да бъдат приети и заплатени на изпълнителя.

Още в петък от надзорната фирма е разпоредено на изпълнителя да бъдат извършени дейностите по затревяване, предвидени в техническата спецификация – неразделна част от договора за изпълнение за СМР, след насипване на хумусен пласт с необходимата дебелина. Предприети са всички необходими мерки за обезпечаване качественото озеленяване чрез премахване на несъответстващите на спецификацията чимове и привеждането на обекта в съответствие с предвиденото в проекта. Премахването на чимовете ще започне в рамките на тази седмица, когато времето позволява.

Държим да подчертаем, че възложителят в лицето на Община Разград във всеки момент при констатиране на подобни несъответствия ще предприеме незабавни действия по тяхното преустановяване.


Пресцентър на Община Разград