Търсене

Начало Интервю Инж.Свилен ЙОРДАНОВ: „Разградлес“ има приходи, но не печели
Инж.Свилен ЙОРДАНОВ: „Разградлес“ има приходи, но не печели
18 February 2008

1 928 130 лв. са приходите от дърводобив за 2007 г., 3 846 лв – от такси за бране на лечебни растения и 886 лв. – от такси за паша. Нито лев от общата сума обаче не се брои за печалба и не отива в общинския бюджет, а според чл.96 от Закона за горите, всичко се реинвестира в предприятието.

В това ни уверява директорът на ОП „Разградлес“ инж.Свилен Йорданов и се мотивира, че единственият предмет на дейност на общинското предприятие е задоволяване на нуждите на населението с дърва за огрев.


18-02-2008_svilen-iordanov.jpg

 

През миналата година са продадени 25 000 куб.м дървесина – цер, габър и други широколистни видове. Цените варират от 20 до 43 лв. за един кубик. Дори и най-високата цена за нарязани и нацепени дърва при нас излиза по-евтино със 7 лв./куб.м в сравнение с офертите на частните търговци, твърди Йорданов. Отделно на общински социални заведения са предоставени безвъзмездно 3000 куб.м.

Със средствата от предходната година в бившия полигон на Гражданска защита на ул. „Костур“ е открита складовата база. В предприятието работят вече работят над 100 души, при нужда се наемат допълнително и сезонни работници. Закупени са шест товарни автомобила и два крана. Основната част от приходите за миналата година ще бъдат разходвани за изграждане на административна сграда за персонала, кантар, ремонтна работилница, още дълготрайни материални активи.

Всъщност „Разградлес“ е съвсем младо предприятие и май единственото, което функционира и се разраства само от собствените си приходи /б.а.- както се вижда те съвсем не са малки, което е повод за различни коментари/. То е учредено след решение на Общинския съвет на 27 март 2006 г. Преди това, през 2002 г. след немалко перипетии, Община Разград успява да си възстанови 14 000 хектара /140 000 дка/ гори. До 9 септември 1944 г. те са били повече, но в годините на „народната“ власт са намалени изкуствено чрез изкореняване и използването на площите за земеделие. 13 000 от общинските гори са в масивите на Държавно лесничейство – Разград и 1000 – на Държавното дивечовъдно стопанство „Сеслав“ /в землището на село Топчии, което вече е в рамките на община Разград/. Свилен Йорданов защитава интересите на общината от началото на процедурите до самото въвеждане във въвод на владение. 32-годишният лесоинженер е единственият специалист по горите в общински сектор „Земеделие и гори“. През „преходния“ период оглавява структурното звено „Управление и стопанисване на общинския горски фонд“, което е с численост 11 души. Именно с част от приходите около 600 000 лв. е създадено и самото ОП „Разградлес“, обясни Йорданов.

И уточни, че цялостната дейност на предприятието е съобразена с 10-годишен лесоустройствен проект. В него има разчети не само за количествата дърводобив по години, но и площите за залесяване. През 2007 г. са залесени 380 дка с цер, акация, топола, ясен в землищата на Разград, Липник, Ясеновец. За тази година планът предвижда 520 дка, а за 2009 г. - над 600 дка. Отделно работниците в предприятието се грижат за повече от 400 дка млади гори.

„Сечем толкова, колкото позволява лесоустройственият проект, за да ги има горите и след 100 години. Ако всички се съобразяват с това, дървата винаги ще бъдат най-евтиното средство за отопление“, твърди шефът на „Разградлес“. Той е категоричен, че дейността на предприятието е прозрачна и се работи само през деня. „Ако в тъмните часове на денонощието видите натоварен с дърва камион или друго превозно средство, да знаете, че не са наши хора, а сигурно бракониери“, твърди Свилен Йорданов. Той призна за голям проблем, който дори полицията не е успяла да реши. От години цигани от Острово секат и унищожават безнаказано голям горски участък в землищата на Побит камък и Раковски и продавали стоката си за по 20-30 лв. кубика.

Колкото до претенциите на някои села, като Осенец, за собственост върху притежавани навремето масиви, Йорданов посочи, че законът давал това право само на общините като юридически лица.


Димитър КИРИЛОВ


18_02_2008__brigada.jpg

Криворазбраната еманципация

Женска бригада цепи дървата на безценица

 

За да илюстрираме материала за „Разградлес“ със снимки, посетихме складовата база на предприятие в района на бившия учебен полигон на Гражданска защита на ул.„Костур“. Уверихме се, че дърва наистина има в изобилие, а това, че са на достъпна цена, си е още една важна екстра за многобройните консуматори на този вид енергоносители.

Изненадахме се обаче, че общоприетата като мъжка работа - цепенето на дърва, се извършва от няколко жени от Дянково. Разбираме, че те са общо шест и работят тук от година. В студ и пек дамите размахват брадвите. Дневно през ръцете им минават 15-20 кубика.

Според техните думи заплатите им за януари са били 140 лв., нещо, към което не можем да останем безучастни. Нищо, че са работили пет дни по-малко заради студа - това си е жива експлоатация. Въпреки че бяха разгорещени от тежкия физически труд, в погледа на жените нямаше и капка злоба, те по-скоро приемат съдбата си философски. Даже смирено заявиха, че виновен за ниските им възнаграждения бил плоският данък. Ние обаче смятаме, че щом основната идея от съществуването на предприятието е социална, редно е да се подхожда социално и към работещите в него.