Търсене

Начало Институции Експерти от НОИ – Разград в помощ на бъдещите пенсионери
Експерти от НОИ – Разград в помощ на бъдещите пенсионери
08 May 2019

От 4 май 2019 г. влезе в сила обнародваното в Държавен вестник, брой 35 от 30 април 2019 г. допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С него е създаден нов § 22ц в преходните и заключителните разпоредби на КСО, като с първата му алинея се урежда правото на избор на бъдещите пенсионери, а с втората – за лицата с подадени заявления за отпускане на пенсия или с вече отпусната пенсия с начална дата след 31.12.2018 г.


Сроковете, в които тези две категории лица могат да упражнят правото си на избор, са различни.

До 1 януари 2023 г. едновременно с подаване на заявление за отпускане на пенсия, свързана с трудовата дейност, с начална дата след 31.12.2018 г. лицето има право да избере размера на пенсията му да бъде определена с индивидуален коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 4-7 от КСО ("стара методика") или ал. 10, т. 1 и ал. 11 от КСО ("нова методика“).

В шестмесечен срок от влизането в сила на тази разпоредба лицата, с подадени заявления за отпускане на пенсия или с вече отпусната пенсия с начална дата след 31.12.2018 г., могат да упражнят еднократно правото си на избор по ал. 1, като в тези случаи пенсия се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за съответното лице.

В изпълнение на тази разпоредба е направено изменение в образец УП-1 „Заявление за отпускане на пенсия/и и добавка/и“. Когато с него се иска отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31.12.2018 г., лицата имат възможност да изберат как да бъде определен индивидуалният им коефициент.

За извършване на консултацията е необходимо лицата да представят документ за самоличност, оригинален документ за брутно трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., както и оригинални документи за осигурителен стаж.

Обновена е електронната услуга на НОИ „Изчисляване на прогнозен размер на пенсията“. Комбинираният калкулатор може да бъде използван от 7 май на сайта на НОИ. Чрез него ще може да се изчислява както прогнозен индивидуален коефициент, така и прогнозен размер на пенсията едновременно и по старата, и по новата методика.

От 7 май се попълва и новият образец на заявление за отпускане на пенсия, който ще дава възможност на хората по коя методика да се пенсионират. Електронната услуга изчислява предварителен, но не окончателен размер на коефициента и на пенсията, защото е възможно в регистъра на осигурените лица да има неточни или липсващи данни от началния му тестови период. Когато хората дойдат с документите в Териториалното поделение на НОИ, ще им се изчислят точните размери.

За жителите на област Разград уведомяваме, че консултации във връзка и с изчисляването на прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват в приемната на ТП на НОИ – Разград, офис 106, всеки делничен ден в рамките на утвърденото работно време. В дните за обслужване на граждани по пенсионно осигуряване в приемните в градовете Кубрат и Исперих ще се предоставя допълнително и услугата за изчисляване на прогнозен коефициент на бъдещата пенсия. За останалите общини от Разградска област мобилни екипи ще консултират гражданите в сградата на съответната община.

През месец май консултациите извън ТП на НОИ – Разград са както следва:


08.05.2019 г. и 20.05-2019 г. – филиал в гр. Кубрат;

10.05.2019 г. и 22.05.2019 г. – в Община Лозница;

14.05.2019 г. и 23.05.2019 г. – в Община Цар Калоян;

16.05.2019 г. и 28.05.2019 г. – в Община Самуил;

17.05.2019 г. и 29.05.2019 г. – в Община Завет;

21.05.2019 г. и 31.05.2019 г. – филиал гр. Исперих;


Ръководството на ТП на НОИ – Разград напомня на гражданите, че снабдяването им с ПИК им дава възможност за достъп до електронните услуги на НОИ. С този достъп ще могат и сами да направят прогнозните си изчисления чрез електронния калкулатор на следния адрес: www.nssi.bg.


Материалът е предоставен от НОИ - Разград