Търсене

Начало Оживление Здравеопазването, социалната сфера и образованието – под нежно управление
Здравеопазването, социалната сфера и образованието – под нежно управление
06 March 2009

 

Според една крилата мисъл страдащите принадлежат на жените. Може би затова не е изненада фактът, че здравеопазването, социалната сфера и образованието в региона са под женско ръководство и управление.

Нежна сила държи здраво и решително трите многопрофилни болници в региона. Д-р Ангелина Миткова ръководи най-голямата – областната болница, а лечебниците от Исперих и Кубрат се управляват съответно от д-р Пенка Савова и д-р Павлина Мичева.

 

На върха на здравеопазването пък стои д-р Ася Генева – директор на регионалния център, министерският човек в областта, отговорен за опазване здравето на народонаселението в Лудогорието.

Държавният човек пък, ресорен за образованието, е Веселина Станчева. Тя по правило следи за провеждането на образователната политика в региона и за директорите на учебните заведения, преимуществено също представен от нежния пол.

И училище „Отец Паисий“ в областния град, и „Васил Левски“, и „Никола Икономов“, и ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, и Природоматематическата гимназия, и „облеклото“ се мениджират от жени.

Силно женско е и представителството на социалната сфера в региона. Периха Акифова е регионалният директор на „Социално подпомагане“, а Росица Нешева – общински ръководител на социалната служба.

За безработните, за тяхната квалификация, за устройването им на работа се грижат и отговарят изцяло представителки на нежния пол - Павлина Белчева оглавява Бюрото по труда в Разград, Цветанка Георгиева - в Кубрат, и Гюлшен Сюлейман - в Исперих.

За трудовото законодателството на фирмите и за строителните разрешителни режими следят пък Ивелина Иванова и Ценка Таракчиева, а за статистиката и информационното обслужване – съответно Весела Пенчева и Цонка Гиргинова.

Нежно присъствие стои начело и на Разградския административен съд /Ива Ковалакова - Стоева/, а съвсем отскоро на женски ръце е поверен и държавният ветеринарно-санитарен контрол, оглавен от д-р Маргарита Костадинова.

Солидно женското е и представителството в местната власт - Разград се управлява от две зам.-областни управителки /Евгения Кочанова и Милена Цанева/ и една зам.-кметица /Кина Дякова/.

 

Галина МАРИНОВА