Търсене

Начало Искам думата Детската градина е необходима за бъдещето на село Осенец
Детската градина е необходима за бъдещето на село Осенец
12 April 2019

Решението за закриване на детската градина в село Осенец, Разградска област, бе взето прибързано. Насочване на децата към ДГ в село Гецово се оказва неудачно и не се приема от родителите и населението. Изтеклата година убедително показва провала на извършената промяна, свързана със закриването на ЦДГ в село Осенец. Само за едно дете всяка сутрин идва автобус и го връща при семейството му в 14 часа. Детето е лишено от следобедна почивка /закуска и сън/.


12_04_2019_matio-nedelcev1.jpg

Пресцентър на Община Разград:

Закриването на градината беше обективно и необходимо, оставаме отворени за предложения


Закриването на детска градина „Иглика“ в село Осенец е в резултат на обективен анализ на състоянието на образователната институция, на установени устойчиви несъответствия с нормативните изисквания по отношение броя на децата, посещаемостта, състоянието и поддръжката на материалната база. Анализът е представен на Общински съвет - Разград, който със свое решение приема закриването й като обективно и необходимо.

От месец април 2018 децата, посещавали ДГ „Иглика“ - село Осенец, са насочен към ДГ „Здравец“- село Гецово. В градината са създадени условия за успешното отглеждане, обучение и възпитание на децата. Към 9 април 2019 детската градина посещават общо 11 деца, пътуващи съответно - 7 от Дряновец и 4 от Осенец.

Общинска администрация е готова да разгледа и е отворена за предложения, свързани с подобряване на структурата на образователната система на територията на общината. Условие за това е да се докаже устойчива необходимост, финансов ресурс и изпълнение на законовите разпоредби за откриване на съответния вид образователна институция.

Историческа справка за предучилищното възпитание в с.Осенец:

През 1930 г. се открива първата селска лятна градина в околията. Откриването на градината става по инициатива на лекаря д-р Стоил Котоковв и на директора на училището Парашкев Йорданов. Откриването на ДГ /полудневна детска градина/ бележи нов етап в развитието на предучилищното обучение и възпитание на децата. На първи октомври 1966 година е открита ЦДГ /целодневна детска градина/ от две групи. Новите изисквания налагат необходимостта от построяването на самостоятелна сграда за ЦДГ. Отчуждени са 12 стопански имота / къщи и стари сгради/ в центъра на селото през 70-те години на миналия век, за да де извиси една слънчева сграда.

В село Осенец сравнително рано се слага началото на организирано предучилищно образование и възпитание на децата. Усилията на обществеността и на хората от селото са насочени за подобряване на социалната среда.

Сега положението е друго. През 2018 година се закриха ЦДГ и помощното училище. Останаха неприбрани деца и ученици. Две масивни, нови и слънчеви учебни сгради зеят празни, не се чува детска глъч. В съседните селища децата посещават градината, но не плащат такса. Това може да стане и в село Осенец. Резерви има и те трябва да се използват. Трябва да се е поощрява и подкрепи възраждането на селото.

През последните години са запълнени 62 къщи, 17 от които от млади семейства. Работят успешно нови арендатори, фермери, транспортни и други предприятия. Наблюдаваното оживление изисква нов подход и грижа за подрастващите.

Хората настояват да се поправи грешката и се убедени, че здравият разум ще вземе връх при вземането на решение за откриване на ЦДГ в село Осенец.


Матьо НЕДЕЛЧЕВ

с. Осенец