Търсене

Начало Искам думата За модела, модата и новите дрехи на царя...
За модела, модата и новите дрехи на царя...
03 April 2019

Искате ли, любознателни приятели, да научите защо Балканското царство, голямо колкото една човешка длан, загуби времето си /или времето го изхвърли/ някъде по пътя между миналото и настоящето? Ако искате, прочетете приказката на Ханс Кристиан Андерсен "Новите дрехи на царя"! В нея се разказва за един суетен и самовлюбен цар, винаги облечен в нови модни дрехи, за няколко парвенюта и блюдолизци, нарочени за царски сановници, със словесни вентилатори в главите, вместо мозък, за двама измамници, за неопределен брой незрящи поданици и за едно дете с широко отворени към света очи.


dimitar-alexiev1.jpgМакар че е написана преди около век и половина, приказката ще ви запознае със съвременните наредби и обществените нрави в политиката, икономиката и духовния живот на царството. Казано е всичко за една голяма измама.

Побългареният преразказ на приказката не е предназначен за децата. Те виждат и знаят всичко. Нито пък е за царските сановници, чието поведение е осъзнато действие за постигане на лични користни цели. Предназначен е за неопределения брой незрящи царски поданници.


Побългареният преразказ на детската приказка на Ханс Кристиан Андерсен „Новите дрехи на царя“


Суетният и самовлюбен цар на Балканското царство, голямо колкото една човешка длан, обичал да се гизди с нови и красиви дрехи, ушити по водещата световна мода. От време на време, когато духнел силен насрещен вятър, изпод балдахиновата мантия се показвало мръсното царско бельо. Но в него никой не смеел да рови, защото миришело на нещо гнило. Дори и моралните стожери на обществото не смеели да ровят в нацапани гащи. Също така царят обичал да ходи навсякъде, където имало международно модно събитие, на което освен новите си дрехи, показвал своето интелектуално нищожество и духовна пустота.

Преди време двама измамници от друго царство, с подкрепата на местните моделиери, обещали на царя да Му ушият най-модните дрехи от невидима за обикновените хора материя. Текстилната промишленост била преобразувана в еднолично безотговорно управлявано дружество с предмет на дейност: „Производство и търговия с моден текстил и с модни текстилни изделия, и с други дейности, които не са забранени от Закона“. Държавната хазна заплатила на измамниците авансово поръчката, добавила след време с решение на някаква си комисия към платата още някоя и друга златна пара. Комисиите са специално подбрани групи от хора, занимаващи се с разпределението на комисионните. След като приключила „реконструкцията и модернизацията“ на средствата за производство, нищоправенето започнало. От изтъкания невидим плат ушили новите дрехи на царя. При представянето им на модния подиум, парвенютата и блюдолизците, нарочени за царски сановници, обяснявали на незрящите поданици защо нищото в царството е най-голямото и най-красивото нещо и колко прави са кривите царски краставици. Словесните вентилатори в главите им издухвали през устата топъл галещ царското его ветрец, вятърничави мисли и словесни каламбури. Само детето, което било с широко отворени към света очи извикало: „Гледайте, гледайте, царят е съвсем гол!“. Тогава незрящите поданици прогледали, видели голия цар и открили връзката между глупостта на царя и голотията на царството. Или с други думи казано, открили същностното съдържание на модела, модата и новите дрехи на царя и царството.

 

 

Кога и защо змиите сменят облеклото си?


Змиите също периодично се преобличат в нови дрехи. Но не заради модата, а за да поставят порасналото си старо телесно съдържание в нова, по голяма кожа. Смяната на кожата е показател за растежа на тялото и за порасналите апетити за ядене. Те притежават гъвкаво скачени челюсти и поглъщат плячка по-голяма от устата си. А големите змии, които са се изтипосали върху държавните гербове, могат да погълнат цял жилищен блок, барабар с асансьорите и гаражите с колите, без да им заседне на гърлото.

 

 

Защо върху държавния герб на Мексико е изобразена змия?


Върху герба на Мексико е изобразен вид сокол, който мексиканците наричат каракара. С човката и с десния си крак каракарата държи змия. За ацтеките змията е символ на злото. Съвременните мексиканци тълкуват герба като победа на доброто над злото. С левия си крак птицата е стъпила върху кактус, който расте на мексиканския остров Тексакоко, в езерото Тексако. Което ще рече, че доброто е стъпила върху родната си земя, но постоянно седи на тръни.

Това научих от президента на Мексико Хосе Лопес Портильо, с когото съдбата ме срещна за няколко часа през далечната 1978 година. Една забележителна политическа личност, професор по право, доктор на юридическите науки, писател, философ. Не парадираше с модно облекло, но респектираше със знание и интелект.

Как не можахме и ние да случим на такъв президент?

 

 

Петко Р. Славейков за модела, модата и подражателството, против сената


В речта си, произнесена от трибуната на Търновското учредително народно събрание, Петко Р. Славейков казал за модела, модата и подражателството, против сената следното:

„...Това се разбира най-лесно и най-добре с нагледния пример на модите у нас. По този пример вий всинца можете да схванете лесно, да проумеете добре какви следствия са произлезли и произлязват от това, дето се подражава необмислено, затуй не считам за нужно да ви разправям повече. Повечето човеци подражават на други, без да приемат дали те са на същото положение и под същите условия с тях и дали чуждият калпак ще дойде уйгун на главата им, както им е аресал на главата на други.

Формата, господа, както и модата, привнесени и въведени необмислено, дохождат до невероятно тиранство и неотразимост“.

Ще ни прощаваш, бай Петко, но когато преди няколко десетилетия се създаваше моделът и се крояха новите дрехи на царя и на царството, в това число и на калпаците за главите им, парвенютата и блюдолизците, нарочени за царски сановници, не бяха прочели, не са я чели и сега, речта ти пред Учредителното събрание за модата и подражателството, против сената! Но и да бяха я прочели, те от нашенци акъл не вземат. Все си е по друго моделът да е по чужди образци. Затова днес не могат да се съберат под калпака, на който пише: „Съединението прави силата“ повече от няколко мислещи за царството и царщината глави.

 

 

Димитър АЛЕКСИЕВ