Търсене

Начало Искам думата Когато някои хора говорят за морал, първо трябва да се погледнат в огледалото!
Когато някои хора говорят за морал, първо трябва да се погледнат в огледалото!
22 March 2019

В брой 32/20.03.2019 г. на „Екип7“ Ердинч Хасанов, зам.-кмет на община Разград в материала „Неморално е да се прави бизнес и политика на гърба на децата“ ми е задал пет въпроса. Преди да отговоря на тях, ще си позволя едно пояснение.

Получих жалбата от началника на РУО на МОН с придружително писмо, в което в срок до 22.03.2019 г. трябва да извърша проверка и представя доклад.


22_03_2019_peico.jpgНезависимо че жалбата е от родители на деца от ОУ „Н.Й.Вапцаров“, павилионът обслужва и учениците на гимназията и аз добросъвестно и в срок представих доклада си. Може би под въздействието на емоции г-н Хасанов /или тези, които му пишат материалите/ го е нарекъл „...сърцераздирателно становище“. Нещо, с което не мога да се съглася. Аз съм описал фактите такива, каквито са те, погледнати от гишето на павилиона от страната на гимназията.

1. Много ясно съм описал кое в жалбата е вярно и аз съм съгласен с него и кое е лъжа. Стоя зад думите си!

2. Този въпрос е абсурден и ме е яд на себе си, че слизам на това ниво, но Асие не е „..плакала на рамото ми“. А че е добър и възпитан човек, е не само мое мнение.

3. Не ми е работа да ходя да разпитвам деца от ОУ „Н.Й.Вапцаров“. Това е недопустимо от много гледни точки – все пак аз съм директор на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“.

4. За расизма – отговорно твърдя, че в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ няма почва за него и няма прояви на такъв. Но понеже въпросът е зададен неграмотно: „Фактът, че не се толерира расизмът в училище, означава ли липсата на такъв?“, отговарям: вероятно го има някъде в обществото ни! И вероятно има хора, които го внасят и там, където го няма, защото това може би им носи някакви ползи?

5. Категорично – интересите на децата са първи приоритет за мен като директор на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Няма нужда да го доказвам на Хасанов - доказал съм го с работата си! Това не означава, че наемателят трябва да ми е враг.

След затварянето на павилиона при мен дойде делегация от ученици на гимназията с молба Ученическият съвет да се събере и аз да ги запозная с причините, поради които павилионът не работи. Без увъртане и колебание се съгласих и там им прочетох жалбата, както и моя доклад до началника на РУО на МОН. Не бяха съгласни с много от твърденията в жалбата и имаше предложения да организират контраподписка – нещо, което ги помолих да не правят.

Докладът ми завършва с увереността, че повече яснота по жалбата ще внесе колегата Парашкевов, тъй като това са родители на деца от неговото училище.

В заключение: ироничните „закачки“ ме карат да си мисля, че след внимателния прочит на „становището ми“, г-н Хасанов е трябвало и да го осмисли, но за това човек трябва да разполага с необходимия инструментариум!

И последно: когато човек раздава оценки, свързани с морала, е хубаво първо да се посъветва с този, който го гледа от огледалото.


Пейчо ГЕОРГИЕВ

директор на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“


P.S. С това приключвам по темата, но понеже има въпрос към г-н Лазаров, който непряко е свързан с мен и колегата Парашкевов, ще кажа, че срокът на договора е за 7 години, след което с анекси с колегата сме го продължили с още три години. Основанието за това е ЗЗД, Наредба №2 на Община Разград, член от основния договор и проведена консултация с юристи от правната дирекция на Община Разград.