Търсене

Начало Искам думата Неморално е да се прави бизнес и политика на гърба на децата
Неморално е да се прави бизнес и политика на гърба на децата
20 March 2019

В брой 31/4331 на „Екип 7“ от 18.03.2019 г. беше публикуван материал със заглавие „Атакуват фирма „Лазаров“, вземат ѝ обект“. В него освен че се цитира името, се правят внушения и се поднася невярна и непроверена информация. Поради това се възползвам от правото си на отговор.


20_03_2019_erdinch-hasanov.jpgОще със заглавието „Атакуват фирма „Лазаров“, вземат ѝ обект“ се внушава, че се случва нещо незаконно с „Лазаров“ ООД. От първите два реда на материала става ясно, че това било активно мерoприятие с цел дискредитиране на Никола Лазаров чрез павилиона за закуски. Това обаче не е вярно. Дружеството, с което двете училища - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н.Й.Вапцаров“, имат сключен договор за наем, е „ЙОЖИНА“ ЕООД. След справка в търговския регистър се установи, че едноличен собственик и управител на дружеството е Йоцка Неделчева Стоянова, а не господин Никола Лазаров. Защо господинът се разпознава като наемател на този павилион и защо счита, че може да му се отнеме обект, който не ползва, следва да отговори самият той.

Пак според господин Лазаров той ползвал павилиона за закуски от 8 (осем) години, въз основа на спечелен търг. Логично възниква въпросът за колко години е спечелил този търг? В случай, че е изтекъл срокът на договора, на какво основание той продължава да ползва обекта? Би следвало да знае, че договор, сключен въз основа на търг, след изтичане на срока му се прекратява и е недопустимо да бъде удължен между страните на друго основание.

На следващо място в материала е посочено, че за тези години фирмата на господин Лазаров е „спечелила доверието на ученици, учители и родители“. Защо тогава е депозирана жалба от родители на тези ученици с конкретни оплаквания? Според изнесеното в материала било налице „Съмнителна жалба от родителки“, чиято цел е „да дискредитира най-опитния в бранша в Разград“. Като се правят внушения и се отправят обвинения към тези „родителки“, следва да се представят и доказателства в тази насока. Би следвало да се уточни какво означава „съмнителна жалба“, дали оспорват съдържанието ѝ или имената и подписите на „родителките“?

Безспорно всички изброени лица в жалбата са майки на ученици, но считам, че това не е порок. Наричайки ги „родителки“ се цели да бъдат унизени или да бъде омаловажено изнесеното от тях? Защо авторът приема, че тези майки целят да дискредитират „най-опитния в бранша в Разград“, а не да защитят здравето и живота на собствените си деца?

По-нататък в материала се правят неуспешни и несъстоятелни опити да се даде обяснение за завишените цени, оправдавайки се с действащите нормативни актове. След като господин Лазаров е толкова взискателен и изряден в работата си, би следвало да отговори допуснал ли е до проверка в обекта служителите на ОДБХ-Разград, същите установили ли са и какви нарушения, имало ли е и защо намеса на полицейски служители? В павилиона има ли касов апарат и издават ли се касови бонове за извършените продажби? Понастоящем работи ли павилионът, ако не - какви са причините?

След това е отделено значително място за сърцераздирателното становище на Пейчо Георгиев – директор на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Внимателният прочит на това становище поражда няколко въпроса:

1. По какъв начин господин Георгиев е установил, че изнесеното в жалбата не отговаря на истината?

2. Достатъчно ли госпожа Асие да поплаче на рамото на господин Георгиев, за да приеме същият, че тя е „добър и възпитан човек“ и не би могла да допусне описаните нарушения?

3. Дали той или друг от ръководството е разговарял с децата от ОУ „Н.Й.Вапцаров”, включително и с тези от VI А клас, за да установи дали изнесеното в жалбата е вярно?

4. Фактът, че не се толерира расизмът в училището означава ли на липсата на такъв?

5. Чии интереси представляват приоритет за него - тези на децата или на наемателя? Искрено се надявам, че надделяват интересите на децата и той като един уважаван и отговорен директор ще направи всичко възможно да защити правата им.

В края на материала журналистът Димитър Кирилов е направил свой коментар по казуса, стигнал до определени изводи и отправил конкретни въпроси, включително и към мен.

Ето защо се чувствам длъжен да взема отношение, за да се разкрие истината и да се спрат всякакви спекулации.

Според Етичния кодекс на българските медии журналистите се задължават:

„1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.
1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.

1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.

2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.

Съобразявайки горното, журналистът Димитър Кирилов следва да отговори на няколко въпроса, а те са:

1. Точна и проверена ли е информацията в материала му, която поднася на обществото и дали има преднамерено скриване или изопачаване на факти?

Ако е спазил задълженията си, защо използва заглавие „Атакуват фирма „Лазаров“, вземат й обект“ при положение, че наемател на павилиона е „ЙОЖИНА“ ЕООД със собственик и управител Йоцка Неделчева Стоянова, а не „фирма „Лазаров“ на господин Никола Лазаров?

2. Защо е премълчал за проверката на 13.03.2019 г. на павилиона от страна на ОДБХ-Разград и за резултата от нея?

3. Дал ли е възможност на всички засегнати страни да изразят позицията си по възникналия спор?

Ако отговорът му е положителен, защо не е потърсил за становище и господин Галин Парашкевов – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, чиито ученици са засегнати в случая, както и от мен, имайки предвид отправените ми безпочвените обвинения?

4. Направил ли е опит да разговаря с майките и децата им, за да чуе и тяхното становище по казуса?

5. Въз основа на какви конкретни доказателства прави внушения, че:

- съм „организатор на кампанията“ и че жалбата на майките е подадена с моята „благословия“;

- целта ми е да „уреждам“ хора от „моето обкръжение“;

- че „правя опити /често успешни/ за кадруване в Разград в различни сфери“;

- какви получени сигнали имат в редакцията срещу мен и какво те са предприели от своя страна като отговорна медия;

- кои са тези лица от „средите на ГЕРБ“, според които „нося повече негативи отколкото позитиви на кмета Василев“;

В заключение изрично заявявам, че нямам никакво лично отношение към господин Никола Лазаров и неговата дейност и не целя да увредя никакви интереси или да „уредя хора от „моето обкръжение“.

Написаното за мен е изключително обидно и е неморално да се петни името на човек, без да е подкрепена статията с аргументи. Това, че съм заместник-кмет и обществена личност, не дава право на никой журналист да прави свободни съчинения, да поставя моя снимка към казус, в който разчита на догадки, слухове и неверни твърдения. Това е непрофесионално и може да се направи за всеки, дори за автора на статията.


Ердинч ХАСАНОВ

зам.-кмет на община Разград