Търсене

Начало Новини Сметната палата проверява главния си ревизор в Разград
Сметната палата проверява главния си ревизор в Разград
15 February 2008
 

В сряда вечер по елекронната поща в редакцията получихме писмо от централата на Сметната палата в София, подписано от Виктория Лазова, директор на Дирекция „Връзки с обществеността и издателска дейност". В документа едно към едно се казва следното:

„Във връзка с публикация във вестник „Екип 7" на 11 февруари 2008 г. със заглавие „Вместо цербер Севдалин Йорданов е станал обикновен хищник" съм упълномощена да съобщя следното:


15_02_2008_pismo_ekip7_razgrad.jpg
Сметната палата се запозна с изнесените в публикацията факти. За изясняването им със заповед на председателя на Сметната палата се извършва проверка. До приключването й Севдалин Йорданов няма да участва в одити. За резултатите от проверката ще бъдете уведомени. Уверявам ви, че при установяване на нерегламентирани действия на служители, председателят и членовете на Сметната палата са безкомпромисни.“