Търсене

Начало Интервю Йордан Асенов и Рада Нейчева по темата "Делегирани бюджети"
Йордан Асенов и Рада Нейчева по темата "Делегирани бюджети"
15 February 2008
 

Завчера по въпроса за делегираните бюджети в училищата ви представихме страховете и надеждите на директорите от региона. Представихме и една успешна практика в лицето на реалната гимназия в Кубрат, въвела независимото финансиране още през 2000-та година.

Днес ви предлагаме още две мнения по въпроса. Защото, ако в Кубрат делегираната система отдавна е факт, то в Разград тепърва предстои.


15_02_2008_iordan-asenov.jpgЙордан АСЕНОВ, директор на Дирекция „Образование“ - Разград:  Четири училища със слети паралелки си заминават 

 

Г-н Асенов, колко време след приемането на бюджетната рамка 2008 ще влязат в сила делегираните бюджети в община Разград?


Те са факт. Със Закона за бюджета е разпоредено от 1 януари всички учебни заведения да минат на делегирани бюджети. За да стане това на практика, има доста процедури. До 31 януари Министерството на образованието и Министерството на финансите трябваше да дадат финансовата методика, начина по който ще стане финансирането на базата на делегираните бюджети.

До 31 март първостепенният разпоредител, т.е.кметът на общината, трябва да утвърди формулата, по която ще стане разпределянето на средствата. По-голяма част за издръжка и за заплати на учебните заведения идват с бюджета на общината от държавата, а за детските градини издръжката се осигурява от общината.

На тоя етап имаме готовност, ние сме направили формулата и на 26 февруари заедно с бюджета на общината, трябва да са готови и бюджетите на учебните заведения. По тази формула 80 процента от средствата отиват директно в учебните заведения, а 20 остават за дофинансиране. Тези двадесет процента също отиват за училищата, няма да бъдат използвани за нищо друго.

За съжаление, нормативните документи не са готови. Трябваше да са факт до края на януари.

 

Кой ще оказва контрол на училищата за изразходването на финансови средства?


Това още не е регламентирано по съществуващите документи. Парите ще се превеждат на първостепенния разпоредител, а той носи отговорност за тяхното изразходване и пред държавата, и пред обществеността. Моето мнение е, че той ще определи начина за контрол. Дали вътрешният одит, дали кметът ще оторизира някой от неговите служители, този въпрос не е отработен.

 

Как новото предизвикателство ще се отрази на селските училища в по-малки населени места, където децата не достигат?


Никой не може да каже дали догодина ще го има някое училище. В момента се наблюдава такова движение на маси. В Гецово, например, не им достигат три деца. Преселва се едно семейство от едно село и ето, довело тези липсващи деца. Значи не можем да закриваме училища, които са в рамките на норматива. Ние в момента чакаме този норматив. Няма я още наредбата, която да определи броя на децата в паралелките. Ако досега не сме закрили училища, това е, защото спазваме действащите наредби.

 

Истина е, че много от селските училища са притеснени как с 30 ученици, например, и с предвидените за тях пари ще могат да съществуват.


Според мен предвидените им пари даже ще хартисат. Защото много от селата се топлят на дърва, а тях Общината им ги дава без пари. Ще взема за пример Благоево. С издръжка от 10 000 лева, училището там ще може да се оправя без проблем.

 

Какво е бъдещето на Дирекция „Образование"? Колко от вашите служители ще бъдат преназначени на работа в училищата?


Дирекция е имало и ще има. Независимо дали ще бъде в този състав или не. Ние досега работихме на обединено счетоводство, което според мен беше добро. Бяхме напипали пулса. След като сега системата на делегираните бюджети казва, че във всяко училище трябва да има счетоводител, тези хора ще отидат там.

Ще излязат осем човека, ще си отидат по учебни заведения. Иначе в дирекцията ще си има главен счетоводител, защото детските градини остават на обобщеното счетоводство.

 

А какво ще е бъдещето на аварийната група, която беше ангажирана досега по спешни и непредвидени ремонти в учебните заведения?


Момчетата тук са тесни специалисти. Имаме полза от тях и то голяма. Те винаги можеха да реагират при проблем. Не знам какво ще стане с тях. Големите ремонти пак те ги правеха по Закона за обществените поръчки.

 

Ще питам директно. Ще бъде ли причина реформата за съкращаване на учители?


Няма какво да си кривим душата. Ако се закрият четири училища, близо 40 учители си тръгват.

 

Кои са рисковите училища в Разградска община, които ще продължат да кретат на изкуствено дишане до края на годината?


Ако отпаднат слетите паралелки, четири училища си отиват - Благоево, Гецово, Дряновец и
Мортагоново. Ако нормативът забрани, тези учебни заведения падат автоматично.

Според мен, ако останалите училища останат на стандарта, предвиден от министерството, ще бъдат принудени и те да съкращават педагози и персонал. Защото всяко съкращаване води до средства за издръжка.

 

Какво ще е бъдещето на Центъра за работа с деца и Центъра за ученическо, техническо, научно творчество? Според директори на училища те ще се издържат с двадесетте процента, които ще останат за дофинансиране.

 

До 31 март ще бъде направено предложение пред Общинския съвет тези звена да бъдат запазени. Общинският съвет е този, който ще реши дали това да стане. Ако се запазят, звената няма да се издържат от тези двадесет процента. При тях няма да има делегирани бюджети, а общината ще ги финансира от собствения си бюджет.


15_02_2008_neiceva.jpgРада НЕЙЧЕВА, синдикален лидер на СБУ:Ние сме в стачна готовност 

 

Г-жо Нейчева, готова ли е Община Разград да въведе в училище делегираните бюджети?


Тя няма къде да отиде, задължително трябва да ги въведе. Друг е въпросът какво ще реши. Защото парите не стигат. Стандартът от 1051 лева е много нисък.

 

Какъв трябва да е той?


Издръжката трябва да е най-малко от 1380 лева, за да се поддържа нормално съществуване. Неслучайно синдикалните организации не подписа споразумението. Според нас не е възможно определените от правителството пари да стигнат. Искам категорично да заявя, че с тези пари учебно заведение с под 300 ученици не може да се издържа. Не само да се издържа, няма да може да се покриват заплатите, пък камо ли да пораснат и от юли средното брутно възнаграждение да стане 650 лева. Това е лъжа! С този стандарт не може да стане!

В селата от нашата община има много учебни заведения със слети и маломерни паралелки, с изключение на Раковски, Дянково и Ясеновец. Другите седем населени места, където има основни училища, са с по петдесет до сто и десет деца.

 

Каква е Вашата прогноза? Колко училища тук ще престанат да съществуват?


Трудно е да се каже на този етап. Решение за това трябва да вземе Общината. Ние сме в агония сега, защото сме сред общините, в които не е правено преструктуриране на мрежата. Всяка година има избори и дали заради тях - всеки минава и обяснява, че няма да бута училища. Нашите колеги остаряха с десет години да чакат нещо да стане в тези населени места. Но то нищо не става, и деца не се раждат. В същото време сградите трябва да се поддържат, трябва да се покрива учебния процес. Някъде има огромни сгради с по 40-50 ученика. Това нещо трябваше постепенно досега да се изчисти.

 

Колко учители ще бъдат съкратени?


Много са, много са.

На този етап не е посочено и средищно училище, не става ясно дали въобще ще има такова, което да прибере учениците от няколко населени места. Казват, че нямало статут за средищно училище. Как тогава хората си направиха такива без статут? Има и друга категория - защитено училище, определено от държавата. Там се въвежда дофинансиране от Общината.

 

При стандарт от 1051 лева ще се наложи ли повсеместно допълнително финансиране от страна на общината?


Ако тя иска да запази и задържи сегашната училищна мрежа, категорично да. Но едва ли има толкова много приходи. Тя всъщност трябва да каже дали ще дофинансира и какво точно. Да не забравяме, че обслужващите звена - Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа, не присъстват в стандарта. Тези три учебни заведения също щели да бъдат финансирани от Общината.

 

Ще има ли реално увеличение на учителските заплати, заради което бяхте на улицата есента?


Не вярвам. Парите не стигат. Проектът за наредбите за заплатите гласи, че началната заплата към 1 януари е 353 лева, към 1 юли трябва да стане 450. Максималната от 701 лева трябва да стане 900.

Директорите сега правят разчети да видят дали ще им стигнат средствата и залагат най-много десетпроцентно увеличение. А това показва, че високите заплати не могат да бъдат изпълнени.

 

Какви са стъпките, които могат да се предприемат в тази ситуация?


Сега ние трябва да се обединим, защото пари в държавата има. Синдикати, работодателски организации, кметовете в лицето на тяхното сдружение, трябва да се обединим и да поискаме увеличение на издръжката за ученик. По време на стачката ние говорихме за стандарт от 1383 лева. Този стандарт решаваше проблема.


Ако проблемът не се реши?


Ние сме със запазена стачна готовност. Ако към 1 юли, както управляващите обещаха, не бъдат вдигнати учителските заплати, те не вземат достойно възнаграждение след прокараните реформи, излизаме пак на протести. 

По темата работи Галина МАРИНОВА