Търсене

Начало Искам думата Парите за спортната зала ще се платят чак след приемането на ремонта
Парите за спортната зала ще се платят чак след приемането на ремонта
21 January 2019

По повод две публикации, свързани с ремонта на спортна зала „Абритус“ - брой 5 /4305 от 14 януари и брой 7 /4307 от 18 януари 2019 на вестник „Екип 7“, Общинска администрация е длъжна да поясни, че информацията, изнесена в двете статии е подвеждаща и манипулативна. Още в заглавието на статията „За 5 години ремонт и похарчени 837 400 лева – спортна зала няма“ думата „похарчени“ е използвана изключително некоректно и невярно.


Тези средства не са похарчени. Тази сума е посочена като стойност на извършения до момента ремонт, която фигурира в констативен протокол от 14.12.2018 г., подписан от Община Разград и фирмата изпълнител и двете страни са се съгласили с нея. Информацията е поискана тогава от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, по заявление на изпълнителя за допълнително финансиране за довършване на обекта – спортна зала „Абритус“. Отново подчертаваме това не са платени средства. Разплащането по договора се случва след като строителния обект е приет и въведен в експлоатация. В случая нямаме приет ремонтиран обект нито въведена в експлоатация спортна зала, респективно няма разплатени никакви средства.

Има и други недоразумения, които прочетохме в публикуваните материали за спортната зала. Като например въпрос: „Какви са възможностите пред Общината – да продължи да води искове за забава?“. Община Разград е спечелила дело за забавянето и е присъдена възможно най-голямата неустойка, обяснили сме го в отговора си до журналиста на „Екип 7“, какви още искове за забава би следвало да има Общинска администрация?

Нямаме обяснение защо, след като сме посочили в отговора на въпросите на „Екип 7“, които бяха публикувани в брой 5/4305 от 14 януари тази година, а именно: „…срокът за изпълнение на договора е изтекъл на 08.12.2014 г.“, защо на страниците си вестникът продължава да пита и в брой 7/4307 от 18 януари 2019 г. какви са възможностите за разтрогването му. Не може да се разтрогне договор, който е изтекъл преди четири години. Също недоумение буди и сходният въпрос дали Общината си е поставила срок, в който сагата да приключи. На практика сагата е приключила в момента на изтичане на договора.

Надяваме се, че подвеждането на читателите, а също и на Прокуратурата, че има изхарчени 837 400 лв., а спортна зала няма, да не е умишлено, защото би било жалко, но пък разбираемо предвид това, че влизаме в изборна година.


Пресцентър на Община Разград