shadravan.jpg new_ekip7.jpg
 
 

Търсене

Начало
За 5 години и похарчени 837 400 лева - спортна зала няма
14 January 2019

Три години са били необходими на строителните групи от Великобритания и Франция да прокопаят 50-километровия тунел под Ла Манша и да се срещнат под пролива. За още три години и половина успяват да изградят железопътните линии в него и влаковете да тръгнат.

Далеч по-сложно от това да се построи транспортна връзка с подобни мащаби и то под морското дъно, се оказа реновирането на спортна зала „Абритус“ в Разград.

14_01_2019_zalata-5.jpg

Договорът за обществената поръчка с фирмата изпълнител „Фърст Инвестмънт“ ЕООД, която вече е преименувана на „Бау Енерджи“ ЕООД, беше сключен на 22 ноември 2013 година.

Само след два месеца, през март тази година, ще „отпразнуваме“ първата петилетка на строително-ремонтните дейности, които не само, че не са приключили, но и от дълго време изобщо не се вършат в обекта.

По официални данни, предоставени ни от Община Разград в края на миналата седмица, „извършените до момента строително-монтажни работи от фирмата изпълнител са в размер на 837 400 лева без ДДС“.

Според подписания договор общата стойност на ремонта бе за 1 341 377 лева без ДДС.

Ако приемем, че в хода на историческото строителство, промени в стойността на първоначалната поръчка не са настъпвали, това означава че към днешна дата близо две трети от възложените работи вече са факт.

Кога залата ще добие завършен вид и ще бъде въведена в експлоатация обаче явно никой не знае. Или поне никой не се наема да каже.

В официално запитване до Община Разград „Екип 7“ отправи няколко въпроса, включително и такива, касаещи сроковете и възможностите, които има администрацията, за да приключи веднъж завинаги с този абсурден ремонт: Какви са възможностите пред Общината – да продължи да води искове за забава, да използва ресурсите на общинското предприятие за ремонти за довършване на започнатото? Предвид това, че фирмата е нелоялна и не изпълнява ангажиментите си, не би ли могло договорът с нея да бъде прекратен? Ако юридически това е допустимо и се случи, ще има ли последствия за Общината като възложител и какви ще са те? Поставила ли си е Община Разград допустим краен срок, в който тази сага трябва да приключи, какъв той? Би ли могло да се каже колко време, чисто технически, е необходимо за довършването на обекта, ако в него започне да се работи днес?

В отговора, който получихме обаче, те изобщо не бяха коментирани. По-голямата част от информацията, върху която юристите на Общината умуваха три дни, ни беше известна – кога е сключен договорът, коя е фирмата-изпълнител, как и кога тя се е преименувала, това че срокът за изпълнение на поръчката е бил 140 дни, както и че според договора Общината ще плати цената разсрочено на 72 равни месечни вноски, след завършване на възложените дейности.

От изпратения от Общината отговор става ясно, че ако се отчете периода, през който строително-монтажните работи по залата са били спирани по волята на двете страни, то срокът за изпълнение на договора е изтекъл на 8 декември 2014 година.

Припомняме, че едва през 2018 година бе предприета първата стъпка в посока към решаване на проблема по съдебен ред – кметът осъди изпълнителя „Бау Енерджи“ ЕООД за неизпълнение на договорните задължения в Софийски районен съд. В резултат на това бе издаден изпълнителен лист за 25 000 лева, представляващи неустойка за забава.

Сега, от общинската администрацията поясниха, че към момента е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител срещу фирмата длъжник.

В разговор по телефона кметът Валентин Василев все пак призна, че договорът с дружеството изпълнител е миниран. Напомни, че той е сключван от предишното управление на общината, а сега трудностите са за неговия екип, но въпреки това се надява, че изход от ситуацията ще бъде намерен.

И ако някаква добра новина има, тя не е свързана със спортната зала, а с района около нея -

в проекта на бюджет за 2019 година били предвидени средства за облагородяване на прилежащите площи. Стига Общинският съвет да го одобри, живеещите в района ще дочакат поне по-приветлива гледка около строителни огради.

Мила КЮЛЮМОВА