Търсене

Начало Искам думата В Хирургията в Разград работят достойни за уважение лекари, сестри и санитари
В Хирургията в Разград работят достойни за уважение лекари, сестри и санитари
19 December 2018

Постъпилите в Отделението по хирургия двама пострадали при пожара, въпреки че не са били осигурени, са били лекувани в отделението както всички останали пациенти с термична травма, получили изгаряния от втора А и втора В степен, т.е.:

1. Обезболяване;

2. Заместване на загубите на водно-солеви разтвори;

3. Антибиотична профилактика на инфекцията;

4. Хирургична обработка в съответната за момента степен.


Това, че някой смята, че има основание да коментира личностните характеристики на персонала на Отделение по хирургия и нивото на асептика и антисептика и битова хигиена в отделението, си е негово право, а ние можем само да заявим, че сме положили съответните грижи и старание, отговарящи на стандартите в една болница, както при всички останали пациенти, които постъпват при нас с подобни страдания.

За щастие, по-голямата част от пациентите ни са доволни и благодарни за грижите, които се полагат за тях. Смятаме, че в изнесения материал са намесени и трети лица и нека това тежи на съвестта им, защото с това си действие уронват престижа на отделението и болницата. В Отделение по хирургия при МБАЛ „Св.Иван Рилски“-Разград работят достойни за уважение лекари, медицински сестри и санитари.


От екипа на Отделение по хирургия при МБАЛ „Св.Иван Рилски“ - гр.Разград